Aanvullende reactie van Groen Oosterzele en Open Vld plus na gemeenteraad gisteren over forensische audit.

10 Juli 2020

Aanvullende reactie van Groen Oosterzele en Open Vld plus na gemeenteraad gisteren over forensische audit.

Vandaag geeft Burgemeester Johan Van Durme in de pers aan dat de meerderheid niets te verbergen heeft. ​Dit is opmerkelijk.   - Waarom werden Open Vld plus en Groen dan gisteren in de gemeenteraad meermaals de mond gesnoerd en mochten zij hun tussenkomst niet afmaken? - Waarom brengt de meerderheid de resultaten van de ​audit dan niet zelf naar buiten​? Wie niets te verbergen heeft, kiest in deze context toch voor volledige transparantie? - Waarom neemt N-VA dan - wel pas een dag na de gemeenteraad - uitdrukkelijk afstand van alle mogelijke misbruiken gepleegd door Oosterzeelse mandataris(sen)?   Ten aanzien van betrokkene(n) kunnen we alleen maar ​de boodschap geven dat het aan henzelf is om te oordelen of ze in deze fase, na de oplevering van dit duidelijk rapport dat werd overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) actief ​kunnen blijven zolang het verder onderzoek loopt.    Tot slot nog dit: een auditrapport bevat uit het hele onderzoek enkel die feiten die onomstotelijk aangetoond zijn, dat wil zeggen, waar niet meer kan op afgedongen worden. De feiten die in dit rapport vermeld worden, bevatten meer dan genoeg aanleiding tot nederigheid en schuldbesef, en geen stoere verklaringen. Publiekelijk beweren dat men niets te verbergen heeft, impliceert​ dat men ​spontaan bereid is in alle openheid en transparantie de feiten bespreekbaar ​te maken. ​Dit is waar de Oosterzelenaar recht op heeft. Lees ook vorige persberichten tag audit