Onze argumenten.

 

1. Het proces, de manier waarop.

 • De meerderheid werkt via de korte procedure, dit wil zeggen dat je geen bezwaar kan indienen enkel een betalend beroep. Als je deze procedure gebruikt in een dorpscentrum verwachten wij dat de betrokkenen en de adviesraden bevraagd worden dit is niet gebeurd!
 • Geen bevraging van de betrokken raden, zeker de minaraad, verkeerscommissie en eventueel Oosterzele Onderneemt hadden bevraagd moeten worden. Deze raden kunnen zich uitspreken over economische, ecologische en verkeersvraagstukken.
 • Geen bevraging van de buurt: het aanzicht wordt veranderd door het kappen van de bomen.
 • Geen bevraging van de handelaars: de handelaars geven aan geen vragende partij te zijn voor extra parking en zien liever de bomen staan.
 • Het bestuur claimt participatie en inspraak hoog in het vaandel te dragen maar handelt daar niet naar. De belangen van de burgers en handelaars worden niet gerespecteerd.

2. De parking creëert een gevaarlijke verkeerssituatie!

 • De parking ligt langs een drukke baan in een bocht.
 • Er passeren veel , auto's, fietsers en voetgangers.
 • Het op- en afrijden van de parking zal voor extra hinder zorgen met gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers tot gevolg.
 • Er ligt een trage weg die langs de parking zou lopen evenals de mountainbike route van Oosterzele. Geparkeerde wagens gaan het zicht belemmeren voor de fietser waardoor je ook daar een gevaarlijke situatie creëert.

3. Deze beslissing staat haaks op het beleid en de maatschappelijke trends. Oosterzele ondertekende het Burgemeestersconvenant en het Bomencharter. Ook is er een hemelwaterplan opgemaakt terwijl men hier wil verharden.

 • Het Burgemeestersconvenant heeft als doelstelling om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de nodige aanpassingen te doen aan bv dorpskernen om deze leefbaar te houden. Een van de maatregelen is meer bomen in stad en dorpskernen omdat deze sneller opwarmen. Met deze keuze wordt er in het schaarse bomenbestand van de kern van Scheldewindeke gekapt. Dit betekend dat er achteraf nog meer bomen terug moeten bijkomen.
 • Bomencharter: Oosterzele ondertekende dit charter en ziet graag dat natuurorganisaties en particulieren bomen aanplanten. Zelf zou het ook een trekker moeten zijn en het goede voorbeeld moeten geven door bomen bij te planten en niet door ze te kappen.
 • Hemelwater: de aangrenzende wijk ligt hoger, veel water loopt af richting de bomen. Door de parking zal dit water minder makkelijk indringen, over de parking naar de riool stromen.

Het bestuur komt in deze zaak haar eigen beleidsplan en engagementen niet na. In een landelijke gemeente zijn mooie bomen een essentieel onderdeel van het dorpsaanzicht. Ze zijn al schaars en nu wil men nog eens in de landelijkheid kappen.

4. Mooie gezonde bomen die sneuvelen zonder reden. Dit zijn volwassen mooie bomen, die vervang je niet zomaar en moet je zuinig op zijn. Ze zijn essentieel in het aanzicht van een landelijke gemeente (los van de klimaatvoordelen). De echte reden om ze te kappen wordt ook niet vermeld.


5. Hun argumentatie voor deze parking klopt niet.

 • De aanleg van 4 parkeerplaatsen is niet nodig: de handelaars in de buurt zijn geen vragende partij. Bovendien sneuvelen er parkeerplaatsen langs de rijweg waardoor de netto winst slechts 1 of 2 plaatsen zou zijn, ten koste van 3 bomen.
 • Het bestaande pad voldoet ruimschoots als trage weg. Fietsers en voetgangers kunnen comfortabel doorsteken naar Groot Bewijk of de Bloemetjeswijk. De weg ligt ook op een mountainbike route, ook hiervoor zijn geen ingrepen nodig.
 • Voorzieningen voor de zwakke weggebruiker: parking is geen voorziening voor de trage weggebruiker. Bovendien is er op 150m de parking van het station en de voetbal. Fietsbeugels lijken ook niet noodzakelijk op deze plaats. De meeste fietsers zullen aan het station parkeren. Eventueel kunnen er langs de kant van de wijk fietsbeugels geplaatst worden maar hiervoor dienen geen bomen te sneuvelen.

 

 

Het dossier vindt je terug via het publieke omgevingsloket.

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek#beslissing/projectuuid=iRBFnoqsSNynTx2TCvkQhQ

Wil je een beroepschrift indienen als betrokken bewoner of organisatie? Mail ons, dan bekijken we samen de mogelijkheden, [email protected]

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren