Dien uw bezwaar in ivm ombouw N42 tot primaire weg.

Het nieuwe voorgestelde plan ombouw N42 tot een 2x2 primaire weg ziet Groen totaal niet zitten. Het openbaar onderzoek eindigt reeds op 7 augustus, onderteken NU onze oproep en lees hoe je een bezwaar indient. Doen!

Fileprobleem richting Wetteren wordt niet bij de oorzaak aangepakt. Enkel een grondige vernieuwing van de rotonde boven E40 kan het fileprobleem enigszins oplossen maar dit wordt niet aangepakt wegens te duur? Ombouw N42 zal vooral nog meer verkeer op dit tracé aantrekken, wat tot nog meer congestie leidt, ook in de secundaire straten.
Veiligheid is een drogreden: 3 gevaarlijke megakruispunten, waarvan één vlakbij twee lagere scholen en bedrijvencentra! Niemand laat een minderjarige daar de N42 oversteken.
Meer rijvakken/ventwegen geven meer luchtvervuiling, meer lawaaihinder, meer verharding, meer lelijkheid. De dure kostprijs nl 65 miljoen€ kan beter aan duurzamere, gezondere, toekomstgerichte alternatieven uitgegeven worden.
73 ondertekenaars, we zetten door!
36%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.
Thema's
beperktadres