Lisa Verleyen

-

Lisa Verleyen

Groen is de enige partij die het huidige beleid in Oosterzele fundamenteel in vraag stelt, de enige partij die pleit voor een duurzaam beleid en de opbouw van een duurzame samenleving waarin alle burgers, jong en oud, betrokken zijn. Met andere woorden: Groen is het enige progressieve alternatief voor de aanhoudende status quo in Oosterzele. Minder beton, meer groen. Geen verdubbeling van de N42, maar een veilig, uitgebreid fietspadennetwerk. Geen overhaaste beslissingen en ‘ons kent ons’ maar een democratische besluitvorming waarbij participatie, openheid en heldere communicatie centraal staan.