01 November 2022

Raadslid Maaike Afschrift is opgetogen over deze plannen. ‘Hiermee worden twee belangen op een harmonieuze manier gerealiseerd: de ontharding van de begraafplaats is welkom voor zowel het weer doorlaatbaar maken van de bodem (om ons te wapenen tegen de  klimaatverandering) als het herstellen van natuur en biodiversiteit.

Begraafplaats Gijzenzele en omgeving wordt vergroend na voorstel van Groen-raadslid Maaike Afschrift.

 

In 2019, voor de coronapandemie alles tot stilstand bracht, trok ons Groen-raadslid en inwoner van Gijzenzele Maaike Afschrift naar burgemeester en dorpsgenoot Johan Van Durme met een droom: de begraafplaats van Gijzenzele ontharden en omvormen tot begraafpark, een groene doorgang met ontmoetingsplaats voor inwoners maken via (een deel van) de pastorietuin naar het Sint-Bavoplein, en via de Kerkwegel een verbinding creëren tussen de begraafpplaats en het achterste deel van haar eigen tuin die als publiek speelbosje zou kunnen worden ingericht.

Dit alles zou kunnen gerealiseerd worden met een deel Vlaamse projectsubsidies ‘Natuur-in-je-buurt’, waarbij een gemeente in samenwerking met een privépartner (burgers, vzw, school, …) , meer info hierover vind je hier.

De burgemeester was hierover erg enthousiast, en alvast het eerste deel van het idee sloot goed aan bij een beweging die de gemeente zelf aan het maken is, namelijk het vergroenen en onderhoudsvriendelijker maken van begraafplaatsen.

Na uitgebreid overleg met de Kerkfabriek – die eigenaar is van de pastorietuin – heeft de gemeente nu beslist om dit te realiseren! De begraafplaats wordt onthard en omgevormd tot begraafpark en er komt een tweesporenpad (rechts op de foto) om het kerkhof en het dorpspleintje te verbinden. Dat zal de begraafplaats voor de bezoekers en de onderhoudsdiensten makkelijker bereikbaar maken. De pastorietuin zal worden verkleind en het begraafpark vergroot, waardoor het dodenhuisje (links achteraan op de foto) beter aansluit bij het geheel. Het dodenhuisje zal ook gerenoveerd worden en omgevormd tot een overdekte afscheidsruimte.

Raadslid Maaike Afschrift is opgetogen over deze plannen. ‘Hiermee worden twee belangen op een harmonieuze manier gerealiseerd: de ontharding van de begraafplaats is welkom voor zowel het weer doorlaatbaar maken van de bodem (om ons te wapenen tegen de  klimaatverandering) als het herstellen van natuur en biodiversiteit. Het creëren van een rustige en natuurlijke publieke doorgang en ontmoetingsplek is dan weer noodzakelijk voor het leefbaar maken van onze stilaan volgebouwde dorpskern. Het zal de begraafplaats en omgeving een stuk aantrekkelijker maken voor bezoekers.’

Groen heeft er tijdens de gemeenteraad van oktober bovendien op aangedrongen om het stukje pastorietuin dat nu openbaar zal worden, in te richten als een aangename en natuurrijke plek, waar inwoners kunnen verpozen en, waarom niet, het wijkschooltje IBOE openluchtklasjes kan houden.

 ‘Ik hoop tot slot dat de gemeente ook de andere delen van het idee niet loslaat, en dat inwoners en wandelaars binnenkort, met steun van Vlaanderen, kunnen genieten van een unieke groene en functionele ader door het centrum van Gijzenzele. Dergelijke projecten tonen aan dat aanpassing aan de klimaatverandering, verfraaiing van de dorpskern, en bevordering van het welzijn van de inwoners hand in hand kunnen gaan’, aldus nog Maaike Afschrift.