Home

Bevoegdheden

Een doordachter ruimtegebruik met ruimte voor wonen, natuur en water is nodig. We willen bosuitbreiding, bosverbinding en een bindende watertoets. Herwaardering van het landbouwgebied en een netwerk van voetwegen.
We willen een veilige gemeente, op maat van de zwakke weggebruiker en zoveel mogelijk openbaar vervoer. We willen geen verbreding van de N42.
Geen kille, koude besparingsmaatregelen, maar leuke initiatieven die de solidariteit en het samenleven bevorderen. Dat is wat Groen wil.
Groen wil een rechtvaardige belastingsinning en een zo laag mogelijke schuldgraad met voldoende investeringen, zodat de lokale economie ademruimte behoudt en perspectief biedt aan de volgende generatie

Actueel

Op zaterdag 25 ...

Openbare zitting, 20u, Gemeentehuis, Raadszaal, Dorp, Oosterzele

Openbare zitting, 20u, Gemeentehuis, Raadszaal, Dorp, Oosterzele