Burgemeestersconvenant

28 Februari 2019

Burgemeestersconvenant

Jarenlange wens van Groen Oosterzele wordt werkelijkheid: Oosterzele treedt toe tot het Europees Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie!

 

Het Oosterzeelse schepencollege neemt een goede start met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Deze beslissing wordt vanavond in de Gemeenteraad bekrachtigd.

Groen Oosterzele is hier zeer tevreden over! In het verleden drongen we met de Groen-fractie immers meermaals aan op de ondertekening. (gemeenteraadszitting ,25 februari 2015 , voorstel Groen Oosterzele, Michiel Van Der Heyden)

 

Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het grootste stedelijke en gemeentelijke initiatief op vlak van klimaat en duurzame energie. Lokale overheden die dit convenant ondertekenen verbinden er zich vrijwillig toe op hun grondgebied acties te ondernemen om de Europese doelstelling om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten, haalbaar te maken.

De ondertekening is dus niet vrijblijvend: binnen de twee jaar na de ondertekening moet het gemeentebestuur een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opmaken, met daarin de voornaamste acties die het wil uitvoeren, ingebed in een visie op lange termijn. Elke twee jaar dient de gemeente de vooruitgang van haar acties te rapporteren. Het convenant heeft echter ook belangrijke troeven voor steden en gemeenten: het convenant is gebaseerd op samenwerking en door zich aan te sluiten bij deze wereldwijde internationale beweging kunnen lokale overheden ook technische en methodologische ondersteuning genieten bij de uitwerking van hun plannen en acties.

( info: https://www.burgemeestersconvenant.eu/about-nl/convenantinitiatief/obj-scope-nl.html )

Groen Oosterzele riep de CD&V-NV-A meerderheid reeds vier jaar geleden op om zich bij het convenant aan te sluiten, maar het bestuur vond het toen onnodig zich te engageren, op basis van voor ons zwakke argumenten (administratief niet haalbaar, reeds vrij lage CO2-uitstoot per inwoner).

Dat diezelfde meerderheid vandaag wel beslist om het convenant te ondertekenen, is voor ons een bewijs dat het nieuwe bestuur alsnog kiest voor een krachtiger klimaatbeleid en dat het wil inzetten op samenwerking en het aangaan van concrete verbintenissen. Het lijkt erop dat het gemeentebestuur nu beseft dat de belangrijke uitdagingen op vlak van het klimaat ook op lokaal niveau veel meer inzet vragen.

Zou het aanhoudende jeugdig protest van de voorbije weken er voor iets tussen zitten...?

 

Oosterzele is met deze ondertekening vandaag een van de laatste vijf Oost-Vlaamse gemeenten die nog moesten toetreden tot dit belangrijke internationale samenwerkingsverband. Er ging dus al kostbare tijd verloren. Met Groen Oosterzele hopen we dan ook dat de vanaf nu stevig opgedreven inspanningen hiervan slechts een spijtige voetnoot in de geschiedenis zullen maken.

We zullen als Groene oppositiepartij vanuit een constructieve houding de vinger aan de pols houden en zijn bereid vanuit onze expertise mee te werken aan de opmaak van het Actieplan.