"DE NIEUWE N42 BRENGT U NOG SNELLER … NAAR DE FILE"**

27 Oktober 2022

Net voor we naar de infomarkt afzakten, berichtte het nieuws dat we “zelfs niet in de buurt van nodige vermindering van broeikasgassen komen”. De wereld zal, met hoe we er nu voor staan, met 2,5° opwarmen, rapporteert de VN.

“DE NIEUWE N42 BRENGT U NOG SNELLER … NAAR DE FILE!”**

Een Groen-reflectie na de opgesmukte infomarkt over de N42.

Het was een schizofrene avond gisteren, wat ons betreft.

Net voor we naar de infomarkt afzakten, berichtte het nieuws dat we “zelfs niet in de buurt van nodige vermindering van broeikasgassen komen”. De wereld zal, met hoe we er nu voor staan, met 2,5° opwarmen, rapporteert de VN.

Bij het bezoek gisteravond aan de infomarkt over de plannen met de N42 bekroop ons een triest en cynisch gevoel. Hebben de ontwerpers van dat stuk verdubbelde N42-beton dan geen benul dat het nú de tijd is om aan de mobiliteitsomslag te werken? Leven ze in een parallel (en verouderd) universum?

Akkoord, er is uiteindelijk alsnog aan de veiligheid van de fietser gedacht, vooral voor wie moet oversteken (die waren ze eventjes vergeten bij de initiële opmaak). Maar in het ontwerp dat nu voorligt zijn enkele voorziene fietspaden helaas weinig functioneel en ontstaan een aantal gevaarlijke knooppunten in de omliggende fietsverbindingen. De ‘gestes’ naar de fietser zijn niet meer dan een zoenoffer voor het per se willen verbreden naar een 2x2 gewestweg, eng gericht op auto- en vrachtverkeer.

Jean-Luc Dehaene zijn motto was, “we lossen de problemen wel op als ze zich stellen”. Nu, als je een HST van klimaatopwarming nu al vanop 100 meter op jou ziet afkomen, dan ga je het toch niet eventjes wagen om alsnog over te steken? AWV verkoopt het project graag als ‘de gewestweg van de toekomst’. Daarvoor verwijst ze naar wat opsmukkende (eco)technologische maatregelen. Maar au fond getuigt het hele project van een vernauwd denken, met een enorme kostprijs voor de inwoner en de landelijkheid van Oosterzele. Heeft men ook maar ergens onderweg zich afgevraagd waar de plannen niet alleen zouden kunnen tegemoetkomen aan veiligheid maar ook de mobiliteit van de toekomst aanmoedigen? Dat zou pas een ‘verbreding van de N42’ zijn…

Tot slot nog dit: enkele weken geleden heeft Vlaanderen (eindelijk) een zeer ingrijpend klimaatadaptatieplan goedgekeurd. De doelstellingen en maatregelen die daarin zullen worden afgedwongen, maken dit project nu al problematisch.

**Dit is ons voorstel van nieuwe slogan voor de promotie van de verbreding N42. Want het werkelijke probleem, de finale opstropping ter hoogte van de rotonde aan de E40, blijft bestaan.