25 Februari 2022

Fietsrapport 2022: Via een nieuwe bevraging alsnog naar de verkeerscommissie. Onlangs verscheen het Fietsrapport 2022. Het rapport is gebaseerd op een enquête, opgesteld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond, in het kader van de campagne 'Fietsgemeente/Fietsstad 2022'. Met vragen over beleving, infrastructuur en communicatie wordt gepolst of Oosterzele verdient om dit jaar Fietsgemeente te worden.Op het vorige rapport behaalde Oosterzele nog 7/10. Nu, in 2022, zakt de score naar 5/10. Dit geeft aan dat de realisatie van het langeafstandsfietspad, waar zowel de provincie als het bestuur in investeert, slechts een deel van het verhaal is. Er is veel meer nodig om de gemeente écht fietsvriendelijk te maken.Daarom voegde Groen een agendapunt toe aan de gemeenteraad met als doel het rapport door de verkeerscommissie te laten evalueren en hen voorstellen te laten formuleren om de knelpunten op te lossen.In eerste instantie werd ons voorstel afgewezen door het gemeentebestuur. Echter het voorstel schudde de meerderheid wel wakker. Schepen Christ Meuleman fulmineerde over de ernst en representativiteit van de bevraging.Het aantal ingediende formulieren (57) vinden we zelf ook aan de lage kant, maar om de indieners van oneerlijkheid te beschuldigen alsof ze de bevraging meermaals ingegeven hebben, houdt geen steek. Bij navraag bij VSV blijkt dit zelden gebeurd te zijn. De schepen ergerde zich eraan dat de bevraging ook door niet-inwoners van Oosterzele zou zijn ingevuld. En waarom zouden ze dit niet mogen? Bij Groen vinden we het niet meer dan logisch dat mensen die dagelijks voor hun woon-werkverkeer in Oosterzele passeren ook hun mening kunnen geven over het fietsbeleid in Oosterzele. Want de bevraging gaat ook over hoe veilig de fietser zich voelt in het verkeer (o.a. de ouder die zijn kinderen begeleidt naar school).Een recente bevraging van Groen aan de schoolpoorten toonde aan dat er verschillende kruispunten zijn waar de fietser niet durft over te steken zoals aan de Gijzenzelestraat/N42 waardoor ze een heel stuk moeten omrijden. Vanuit het veiligheidsoogpunt noemen wij dit een zwart kruispunt!Het nieuwe voorstel van het bestuur is om de bevraging over te doen, met een bredere bekendmaking via allerlei kanalen zodat meer fietsers de bevraging opmerken en deze kunnen invullen.Hier kunnen we in meegaan. Hopelijk volgen er zoveel ingevulde beoordelingen, dat men de enquête niet meer in vraag moet stellen: niet alleen kijken waar het nu misloopt, maar ook nagaan of er een draagvlak is voor een krachtdadiger beleid.Ook in functie van het halen van de klimaatdoelen, moet Oosterzele dringend een flinke tand bijsteken qua duurzame mobiliteit. Als mensen het gevoel hebben dat hun ervaringen en behoeften serieus worden genomen én ze weten dat eraan gewerkt wordt, gaat bovendien hun tevredenheid stijgen.We blijven ervan overtuigd dat met een aantal gerichte ingrepen Oosterzele echt wel het potentieel heeft om een top-fietsgemeente te worden. Het volledige rapport kan men raadplegen op : https://www.fietsgemeente.be/fietsrapporten/In het kort de analyse van Groen: De hoogste score (3,6) voor “aangenaam fietsen in een mooie omgeving” toont het potentieel, zowel functioneel als recreatief, van onze gemeente. Verder weet de Oosterzelenaar relatief goed waar je terecht kan met vragen en klachten rond fietsinfrastructuur.Jammer genoeg vindt de Oosterzelenaar dat er met deze klachten vervolgens veel te weinig gedaan wordt. De stellingen “Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig” en “Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets” krijgen maar een score van respectievelijk 2.5 en 2.4. Bijgevolg moeten fietsers vaak omrijden om deze punten te mijden (“Als fietser kan ik meestal de kortste route nemen, omdat die voldoende veilig is” scoort slechts 2.3/5) en durven ouders hun kinderen niet naar school te laten fietsen (“Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere veilige routes” haalde een alarmerende 2.0 op 5). Ook de tevredenheid over het onderhoud van de fietspaden scoort onvoldoende (2.6).Dat minder dan de helft van de respondenten (2.3/5) vindt dat Oosterzele het verdient om Fietsgemeente te worden, is een duidelijk signaal .Tot slot waren we zeer verbaasd dat schepen Meuleman, verantwoordelijke voor het fietsbeleid in Oosterzele, zwaar uithaalde naar de Fietsersbond. Je zou toch mogen verwachten dat de schepen gebruik maakt van hun ervaring en kennis? De schepen trachtte ook de Fietsersbond van Oosterzele door het slijk te halen, wat hem niet is gelukt daar Oosterzele alsnog geen afdeling van de Fietsersbond heeft.