Groen vraagt een recreatieve invulling voor de VRV/CRV-site.

07 November 2023

Groen vraagt een recreatieve invulling voor de VRV/CRV-site.

Foto: een inspirerend  ontwerp uit de hand van Annelies Sevenant in samenwerking met Natuurpunt Oosterzele en Scouts Sint-Kristoffel.

Toen in september 2019 de VRV-site aan de Van Thorenburghlaan te koop kwam, zag Groen Oosterzele daarin een grote opportuniteit voor onze gemeente. We lanceerden het idee om het gebied maximaal te ontharden en vergroenen en een recreatieve invulling te geven met ruimte voor speelnatuur, jeugdbewegingen, zomerse evenementen, …. . Het voorstel ketste af. Het gemeentebestuur zat toen nog op de piste om alle gemeentediensten daarin onder te brengen (inclusief nieuwe toegangsweg).

“Ondertussen werd een werkgroep opgericht met burgers en verenigingen (natuur en jeugd)” zegt Groen-raadslid Maaike Afschrift. “Deze werkgroep ging op zoek naar mogelijkheden om natuurbeleving, ruimte voor jeugdwerking en het landschappelijk karakter te combineren op deze site. ” Dit resulteerde in een eerste, zeer geïnspireerd ontwerp dat aan alle politieke partijen in Oosterzele bezorgd werd (zie ook bijlage). Op een uitnodiging van de werkgroep om deze ideeën aan de politieke fracties te presenteren kwamen de partijen van de meerderheid echter niet opdagen.

Toch moet dit de meerderheid geïnspireerd hebben, aangezien ze nu ook de mogelijkheden van deze site heeft ontdekt en een heel eind meegaat in het voorstel van Groen.

 

Op de gemeenteraad van 24 oktober werd de voorbereiding tot aankoop van deze site unaniem goedgekeurd. “We juichen dit toe,” geeft Maaike Afschrift aan, “al zijn we ook bezorgd om het bewaren van het openruimte-aspect van deze site”. De gemeente ziet hier immers niet alleen een oplossing voor alle nijpende problemen rond jeugdwerking, maar ook voor kinderopvang, zorgwonen, muziekonderwijs, nieuwe sportinfrastructuur, … . Alles realiseren zal niet alleen financieel moeilijk haalbaar zijn, het zal ook leiden tot alweer grote druk op de open ruimte en het landelijk karakter van de omgeving. “Een project als dit mag anno 2023 niet voorbijgaan aan de realiteit van de klimaatverandering, waarbij er nood is aan robuuste en veerkrachtige open ruimte en maximale vergroening en vernatting. We dringen er dan ook op aan om slimme en doordachte keuzes te maken, waarin verschillende functies gebundeld en verweven worden, en om functies die eerder in de kern thuis horen niet onder te brengen op de VRV-site”, besluit Maaike Afschrift.

 

In de pers: NUUS