Groen wil 'groene' ambachtelijke zone

03 Januari 2020

Groen wil  'groene' ambachtelijke zone

Groen wil 'groene' ambachtelijke zone.

Publicatie Nieuwsblad interview Jeroen Logghe.

Groen Oosterzele wil van de nieuwe ambachtelijke zone tussen de Korte Ambachtstraat en de N42 een ‘groene bedrijvenzone’ maken. De suggestie wordt doorgestuurd naar ontwikkelaar Solva met Doornnoord in Ninove als voorbeeld.


Groen is nooit voorstander geweest van een tweede ambachtelijke zone, aansluitend op die in de Lange Ambachtstraat.

“Het was de bedoeling dat zonevreemde bedrijven zich hier konden vestigen, maar intussen kreeg een groot deel daarvan een vergunning om bij te bouwen”, argumenteert gemeenteraadslid Jeroen Logghe (Groen).

“Wie de afgelopen jaren investeerde, zal zich niet meer herlokaliseren. Die behoefte is toch wat weggeëbd. Bovendien zitten we hier met een schoolomgeving met verkeer dat afgewikkeld moet worden. Daarbij rekent de gemeente op een ventweg naast de N42 die heraangelegd zou worden, maar daar heeft de Vlaamse overheid de plannen nog niet van goedgekeurd. Dat is wel tricky als je je baseert op een plan dat nog niet is goedgekeurd.”

“Het plan ziet er zeer oubollig uit. Er is in een groenzone voorzien van amper vijf meter”
Nu de politieke beslissing hierover gevallen is, probeert groen er een ‘groene’ invulling aan te geven.

“We nemen de bedrijvenzone Doornnoord in Ninove als voorbeeld. De bestaande en de nieuw te ontwikkelen bedrijvenzone zijn samen twintig hectare groot. Die oppervlakte leent zich uitstekend om er toekomstgericht te denken, net zoals dat in Ninove is gebeurd. Daar zijn heel wat deelaspecten zoals lokale energieopwekking, groene mobiliteit, deelmobiliteit, laadpalen voor elektrische wagens en mobipunten in verwerkt. Dit project is door Solva ontwikkeld. Zij kunnen dat ook in Oosterzele doen. Als je het plan leest, ziet het er zeer oubollig uit. Er is in vijf meter groenzone voorzien, maar daar moeten de waterbuffering, de gracht en een fietspad in. Je kan er met moeite een boom planten.”

En er zijn nog tal van andere mogelijkheden, vindt Groen. “We denken aan bijvoorbeeld een gezamenlijk bedrijfsrestaurant, een gemeenschappelijke groenzone die ook in het weekend gebruikt kan worden met eventueel een Finse piste en een gezamenlijke parking.”

Nu krijgt elk bedrijf afzonderlijk een parking. “Dat is niet meer van deze tijd. Er is ook plaats voor een kinderopvang of voor de herlokalisatie van een jeugdbeweging. We zullen deze suggesties overmaken aan Solva. De directeur is heel enthousiast over het project in Ninove. Ik denk dat zoiets wel een kans maakt.”

-> link naar artikel