Het Grup ombouw N42 Oosterzele (Zottegem-Wetteren) werd vernietigd door de Raad van State.

29 Juni 2023

Het Grup ombouw N42 Oosterzele (Zottegem-Wetteren) werd vernietigd door de Raad van State.

Groen Oosterzele verwacht nu vooral dat alle partijen aan tafel gaan zitten en er, desnoods met de hulp van een intendant, een oplossing gevonden wordt waar vele Oosterzelenaren zich kunnen in vinden.

Het Grup ombouw N42 Oosterzele werd vernietigd door de Raad van State. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer moet dus zijn werk overdoen.

Dat de volledige N42 als één geheel moet worden beschouwd is daarbij primordiaal.
Groen pleit al gedurende de hele procedure voor een andere aanpak. Dat er maatregelen moeten worden getroffen die de veiligheid bevorderen staat buiten kijf. Maar Groen vindt dat er vooral moet ingezet worden op het welzijn van de inwoners van Oosterzele. Ook het beperken van inname van open ruimte, zowel natuur als landbouwgronden, vinden wij erg belangrijk. Met dit arrest van de Raad van State wordt Oosterzele voorlopig niet het brede, steriele banencomplex zoals ontworpen door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Groen wil vooral vermijden dat de N42 een vrachtwagen-snelweg wordt. Niet alleen past dit niet in een gemeente die landelijkheid hoog in het vaandel draagt, maar bovendien heeft Oosterzele hier niets aan: voorbijrazende camions naar de hogerop gelegen havens en terug naar Frankrijk brengen nergens meerwaarde voor de Oosterzelenaar, noch voor de lokale economie.

Prioritair moeten de fietsovergangen verholpen worden, en op de stroken die al tientallen jaren onteigend zijn kunnen veilige fietsverbindingen komen. Zonder in megalomane plannen te (her)vallen en enkel gebruik makend van de bestaande bedding kunnen kleine ingrepen reeds goede resultaten opleveren, waardoor zowel doorstroming als veiligheid verbeteren.

Groen verwacht nu vooral dat alle partijen aan tafel gaan zitten en er, desnoods met de hulp van een intendant, een oplossing gevonden wordt waar vele Oosterzelenaren zich kunnen in vinden.