14 November 2021

  " De provincie investeert in de fietssnelweg en wil de Oost-Vlamingen aan het trappen krijgen, ook voor lange afstanden. "       Riet Gillis met de Groen-raadsleden van Oosterzele en Zottegem bij de opening van een nieuw stuk fietssnelweg aan de grens Balegem-Zottegem.     GROEN IN ACTIE IN ONZE GEMEENTE, OOK VANUIT DE PROVINCIE! Ongetwijfeld zag je onze provinciale gedeputeerde Riet Gillis al wel vaker in (fiets)actie bij het openen van een stukje van de fietssnelweg tussen Zottegem en Gent. Benieuwd wat zij nog zoal doet aan goede werken voor Oosterzele en onze regio? We vroegen het haar zelf. We beginnen graag met het meest recente: je opende deze zomer een nieuw stukje fietssnelweg langs de spoorlijn. Hoe ver staat dit project intussen? Riet: De fietssnelweg is inderdaad een mooi project dat de provincie voor een groot deel financiert én integraal uitvoert. De gemeente Oosterzele staat telkens in voor de grondverwerving. Er werden de voorbije jaren op Oosterzeels grondgebied verschillende onderdelen gerealiseerd, het stuk tussen Moortsele en Scheldewindeke was het laatste. En wat staat er nog gepland? Riet: Nu staat het deel tussen Scheldewindeke en Houte in Balegem op stapel; later volgt nog dat tussen Schellaertweg en Uilhoek. De provincie doet sinds deze legislatuur een extra grote financiële inspanning om het netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Geen evidentie, maar we stimuleren hiermee volop fietsvriendelijke en veilige mobiliteit tussen gemeenten. Wie staat er eigenlijk in voor het onderhoud van dit fietspad? Riet: Eens de fietspaden klaar zijn, is het aan de gemeente om ze te onderhouden. Ze kan daarbij rekenen op een forse subsidie vanuit de provincie (waar Oosterzele ook gebruik van maakt, nvdr). Zeg je "fietssnelweg" in Oosterzele, dan denken mensen meteen ook aan de hangende – gevoelige – discussie rond het sluiten van spoorwegovergangen. In hoeverre worden je diensten daarbij betrokken? Riet: Als gedeputeerde Mobiliteit volg ik dit dossier op de voet. Infrabel beslist autonoom over het al dan niet sluiten van overwegen, maar gaat met ons in gesprek waar deze beslissingen impact hebben binnen onze beleidsdomeinen. Het staat buiten kijf dat het traag verkeer en de harmonie met de omgeving (natuur, landschap) voor mij primeren. Ook onze diensten Klimaat & Natuur, Leefmilieu en Waterbeleid zitten vaak mee aan tafel.     Provincie pakte erosie langs de fietssnelweg in Moortsele aan.     Een ander nijpend probleem voor Oosterzele is erosie. Welke aanpak en oplossingen biedt de provincie op dat vlak? Riet: De erosiecoördinatoren van de provincie leveren hier waardevol werk. Ze merkten bijvoorbeeld dat het nieuwe fietspad achter de Ginstbronnen na elke regenbui een modderplas werd. Na overleg met de betrokkenen losten ze dit probleem handig op door er een soort takkenwal te plaatsen  (foto hierboven). Onze projectwerking Gestroomlijnd Landschap zet daar in een ruimer gebied op in. Via een constructief overlegmodel met de landbouwers wordt bekeken op welke manier erosie-problemen best worden aangepakt. Win-win voor natuur en landbouw! Dit overlegmodel brengt ons meteen bij ons volgende topic, het Rodelandproject. Ook daar komen verschillende belangen samen? Riet: Klopt, en de provincie zet hard in op het Rodelandproject. De samenwerking tussen alle actoren in het landschap is dé drijvende kracht. Overheden (provincie, gewest en gemeenten), landbouwers, natuurverenigingen en onderzoeksinstellingen slaan de handen in elkaar om het landschap te versterken. Zo maken we het samen weerbaar tegen de impact van de klimaatverandering. We proberen op het grondgebied van de Rodelandgemeenten Gavere, Merelbeke, Oosterzele en Melle de resterende stukken Europese topnatuur te verbinden, de biodiversiteit te herstellen én het evenwicht met de andere sectoren te vinden. Samen nadenken en acties ondernemen: dat zorgt voor meerdere win-wins! En we merken dat alsmaar meer betrokkenen erin geloven en erdoor gestimuleerd worden. De Rodeland-fietsroute, die ook in september-oktober opnieuw plaatsvond, bracht de betrokkenheid van landbouwers, natuurverenigingen en onderzoekers mooi tot leven!   Groen-raadslid Maaike Afschrift ontmoet gedeputeerde Riet Gillis tijdens de voorstelling van het Rodelandproject.     Tot slot: we hoorden dat de provincie plannen heeft met het overstromingsgebied tussen Drooghout, Kasteelstraat en Moortselestraat in Moortsele. Kan je ons daarover al wat verklappen? Riet: Zeker, want het is een mooi stuk Europees beschermde natuur, dat nog te weinig wandelaars kennen. We werken momenteel aan een nieuw natuurbeheerplan. Hiermee willen we de Europese natuurdoelen behalen en het gebied opwaarderen en aantrekkelijker maken voor het Oosterzeelse publiek. Zo komt er een tweede, volwaardige ingang ter hoogte van het station in Moortsele. We zijn ook in gesprek om de maïsakker aan het station mee te nemen de plannen zodat we een extra buffer tussen de spoorweg en het bos kunnen creëren. Het oude gebouwtje in het gebied willen we opknappen en een bestemming geven, in functie van de aanwezige of te verwachten diersoorten. Leuk om te vermelden is nog dat we onlangs 940 m2 bos aankochten, aansluitend aan het overstromingsgebied. Dit kadert in onze ambitie om de eigen provinciale bossen met 10% uit te breiden tegen het einde van de bestuursperiode. Veel bijkomende investeringen waarvan Oosterzele profiteert... Riet: Absoluut, en ook in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, waar Oosterzele deel van uitmaakt, investeert de provincie deze legislatuur extra middelen. Zo willen we lokale inwoners nog meer in contact brengen en verbinden met de natuur en het landschap dat eigen is aan hun streek. Mooi! Bedankt, Riet, voor dit interessante gesprek. We wensen je nog veel succes!