Oosterzeelse Gemeenteraadsleden in rouw: “Democratie ernstig onder druk”

24 Maart 2021

Oosterzeelse Gemeenteraadsleden in rouw: “Democratie ernstig onder druk”

De gemeenteraadsleden van Groen en Open Vld plus trekken donderdag 25 maart in rouw naar de gemeenteraad. Op de agenda staan opnieuw 2 agendapunten die aantonen dat de CD&V/N-VA-meerderheid het moeilijk heeft met de democratische controle die gemeenteraadsleden moeten kunnen uitvoeren alsook met gestructureerde participatie zoals via adviesorganen. De voorbije maanden overtrad de meerderheid op verschillende momenten ook de wet- en decreetgeving. “De opeenstapeling van al deze elementen wordt echt te veel. Onze rol als oppositieraadsleden wordt stilaan gereduceerd tot louter een administratieve formaliteit, zonder eerbied voor onze rechten. Zo moeten we volgens een nieuw voorstel voortaan steeds 30 dagen wachten op antwoorden op onze vragen, en  debatten tracht men nu ook te weren. Zo kan het echt niet verder,” kaarten groenen en liberalen gezamenlijk aan. Op de agenda van de gemeenteraad deze week staat o.m. een aanpassing van het huishoudelijk reglement én de afschaffing van de adviesraad voor lokale economie “Oosterzele Onderneemt”. Onder het mom van een vlotter verloop van (digitale) vergaderingen wil men nu eenzijdig het huishoudelijk reglement voor de raadszittingen aanpassen, waardoor gemeenteraadsleden voortaan pas na 30 dagen (schriftelijk) antwoord zullen krijgen op vragen die worden ingediend voor de gemeenteraad. Korte mondelinge vragen zouden (gezamenlijk voor alle gemeenteraadsleden) maximaal 30 minuten mogen duren. Bovendien wil men onderwerpen die via vraagstelling aan bod komen uitsluiten van debat. Dat is zo veel als zeggen “laat ons maar doen”. Het schepencollege kan op die manier de hele agenda van de gemeenteraad domineren en debatten over eventuele tekortkomingen vermijden. Dat men initiatieven neemt om de raadszittingen vlotter te laten verlopen, is lovenswaardig. Maar men moet even kijken wat men wil aanpakken. De voorbije maanden ontaardden vele gemeenteraden veelal in droevige discussies over regelgeving, enkel en alleen omdat de meerderheid sinds juni 2020 in het dossier rond de forensische audit alle regelgeving naast zich neerlegt. Men brengt vanuit CD&V/N-VA telkens non-argumenten aan, zonder enige juridische grondslag.  Voor alle klachten hierover ingediend bij de Provinciegouverneur, kregen Open Vld plus en Groen gelijk en werd de meerderheid op de vingers getikt. Vooraleer dus iets aan het huishoudelijk reglement te wijzigen, zou het gepast zijn in eigen boezem te kijken en de democratische spelregels te respecteren. Naast het beknotten van het controlerecht van de gemeenteraadsleden wil men bovendien, en zonder enig overleg met de betrokkenen, de adviesraad Oosterzele Onderneemt per direct ontbinden. Dit is een slag in het gezicht van de vele inwoners/ondernemers die zich vrijwillig en kosteloos hebben ingezet voor Oosterzele Onderneemt, door bijvoorbeeld het gemeentebestuur te helpen bij het verzamelen van info en contactgegevens tijdens en voor de coronacrisis. Eén van de hoofddoelstellingen van CD&V/N-VA in haar bestuursakkoord luidde: “participerend Oosterzele – We betrekken adviesraden actief bij het gemeentelijk bestuur.” De beslissing die nu geagendeerd werd, staat hier haaks op en toont dat deze doelstelling in feite dode letter is. Het is verontrustend om vast te stellen met welk een gretigheid en gemak de meerderheid de laatste maanden democratische principes en structuren onderuit haalt. Ze lijkt daarbij te vergeten dat hun bestuurlijke macht niet in steen gebeiteld is en de rollen ook kunnen omkeren. Als protest trekken de oppositieraadsleden daarom op de gemeenteraad van donderdag allen een rouwband aan. Maaike Afschrift, Jan Bogaert, Ruben De Gusseme, Guy De Smet, Pascal Fermon, Jeroen Logghe, Filip Michiels, Carine Schamp, Simon Van Der Heyden, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde Gemeenteraadsleden Open Vld plus en Groen