Toelichting Groen Oosterzele ivm klacht Open Vld plus bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

30 November 2018

Toelichting Groen Oosterzele ivm klacht Open Vld plus bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Beste Oosterzelenaar,

 

Open Vld plus heeft een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, met het verzoek tot ongeldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Oosterzele. Zoals je in onderstaand persartikel kan lezen doen ze dit omwille van verschillende soorten onregelmatigheden tijdens de campagne en op de verkiezingsdag, die mogelijk het stemgedrag van de kiezer beïnvloed hebben.

Groen Oosterzele steunt Open Vld plus hierin moreel, maar koos er evenwel voor dergelijk verzoekschrift niet in te dienen. We willen hier kort uitleggen waarom.

Tijdens de afgelopen campagne hebben ook wij de laag bij de grondse manier ervaren waarop CD&V blijkbaar dacht campagne te moeten voeren: sms-campagnes die de geloofwaardigheid van de oppositiepartij(en) moesten onderuit halen, toespelingen op dienstbetoon om stemmen te ronselen, de tegenpartijen stigmatiseren, intimidaties en bangmakerij, leugens verspreiden in verband met voorakkoorden, al dan niet met misbruik van persoonsgegevens,...
We hebben toen reeds overwogen om te reageren – de onrechtvaardigheid was immers klaar en duidelijk. We kozen er echter telkens voor onze energie niet te spenderen aan negativiteit terwijl we zelf de burger probeerden te overtuigen met een positief verhaal en te blijven vertrekken vanuit onze sterkte. Toegegeven, we hebben meer dan eens op onze tanden moeten bijten.
We willen deze lijn aanhouden en hebben er dus bewust voor gekozen ook na de verkiezingen geen verdere stappen te zetten.
We hebben echter het volste begrip voor de beslissing van Open VLD plus om dit nu naar buiten te brengen en we hopen dat dit voor eens en voor altijd een halt toe roept aan dergelijke praktijken.

 

Open Vld plus wil meerderheid breken via Raad voor Verkiezingsbetwisting