11 Augustus 2020

Afgelasting culturele evenementen: Groen Oosterzele roept burgemeester op tot overleg en meer differentiatie Persbericht Eind juli werd in reactie op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad omtrent nieuwe corona-maatregelen, door het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele beslist om alle geplande sociaal-culturele evenementen voor de gemeente af te gelasten. Deze beslissing volgde op een besluit op niveau van de Politiezone Regio Rhode & Schelde, met de burgemeesters van Destelbergen/Heusden, Melle, Merelbeke en Oosterzele, om alle evenementen in deze vier gemeenten te annuleren tot eind september. Kermissen, festivals, concerten maar ook kleinere lokale culturele activiteiten, ook in openlucht, werden – voor zover ze nog niet eerder geannuleerd waren – in een beweging geschrapt. Niet omdat het aantal besmettingen dramatisch is (voor Oosterzele gaat het op dit moment om enkele nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen), maar louter om preventieve redenen. Voor Oosterzele had dit tot gevolg dat de kunstroute in Balegem in extremis geannuleerd werd, maar ook verschillende andere geplande activiteiten, zoals het autoluwe weekend ‘Oosterzele Ademt’ en het Middeleeuws kampement, half september. Hoewel Groen Oosterzele alle begrip heeft voor de bezorgdheid van het schepencollege om de gezondheid van de bevolking en voor de noodzaak van preventie, is de partij kritisch voor de grond waarop deze beslissing tot stand kwam en het totale gebrek aan overleg met de betrokkenen. Groen roept daarom in een brief aan de burgemeester op tot meer overleg en differentiatie bij het schrappen van gemeentelijke culturele evenementen.   Voor de curatoren-organisatoren en kunstenaars van Kunstroute ‘Steengoed’ kwam de plotse annulatie van hun evenement als een totale verrassing, er was geen overleg met de organisatoren aan vooraf gegaan. De ontgoocheling was dan ook groot. Alles was klaar om het eerste van twee weekends (1-2 en 8-9 augustus) van start te laten gaan, de in situ werken waren allemaal opgesteld. Groen betreurt met name dat er geen uitnodiging tot overleg met de betrokken organisatoren kwam. ‘We vernamen van de organisatoren van dit evenement dat er vergaande extra inspanningen waren gedaan om op elke locatie alles corona-veilig te kunnen laten verlopen’ zegt Groen-raadslid Maaike Afschrift. ‘Dan is het zeer frustrerend om als cultuurorganisator zelfs niet gekend te worden in de beslissing.’ De organisatoren, curatoren en kunstenaars betrokken bij Kunstroute ‘Steengoed’ hebben naar verluidt op 1 augustus een brief gestuurd naar burgemeester Johan Van Durme, met de vraag in gesprek te gaan en zo in het tweede weekend met eventueel bijkomende aanpassingen alsnog de route te kunnen openen, maar zouden hierop geen antwoord ontvangen hebben. ‘Dergelijke voorvallen schaden het vertrouwen tussen de culturele actoren en de gemeente Oosterzele, maar ook het draagvlak bij de bevolking voor de corona-maatregelen, wat zeer jammer is en perfect kan vermeden worden’, aldus Maaike Afschrift.   Er is echter ook begrip voor de omstandigheden waarin deze drastische maatregel genomen werd: ‘Doordat de beslissing op niveau van de politiezone genomen werd, wellicht puur vanuit een handhavingslogica, is het voor individuele burgemeesters heel delicaat om hiervan af te wijken en in de eigen gemeente sommige evenementen wel toe te staan’, begrijpt Afschrift. ‘Toch is het net dat waartoe we met Groen Oosterzele willen oproepen: gebruik uw bevoegdheid als burgemeester om op basis van overleg met de actoren een individuele inschatting van de veiligheidsrisico’s te maken en te evalueren of een cultureel evenement kan doorgaan. Een landelijke gemeente als Oosterzele creëert een andere situatie dan een meer verstedelijkte als Merelbeke, en een kermis is niet hetzelfde als een culturele activiteit met weinig concentratie van mensen. Het voorbeeld van Steengoed toont aan dat organisatoren zelf ook heel veel verantwoordelijkheid willen nemen.’ Waarom vindt Groen het belangrijk deze oproep te doen? ‘Het valt niet meer te negeren dat de culturele sector onevenredig hard getroffen wordt door de coronamaatregelen,’ zegt Maaike Afschrift, ‘en ook voor Oosterzele zijn de gevolgen ondertussen erg voelbaar, zowel op economisch en menselijk vlak voor de sector zelf als op vlak van welzijn voor de inwoners. De afwezigheid van cultuurbeleving heeft een niet te onderschatten impact op het psychisch en sociaal welzijn van mens en gemeenschap’, betoogt het Groen-raadslid. Groen Oosterzele voelt zich in deze oproep alvast gesteund door Vlaams minister-president Jan Jambon, die afgelopen woensdag nog de Vlaamse burgemeesters opriep ‘om evenementen niet onbezonnen te schrappen, en op een veilige manier ruimte te geven aan cultuur in tijden van corona.’ https://www.hln.be/nieuws/binnenland/jan-jambon-vraagt-burgemeesters-om-culturele-evenementen-niet-onbezonnen-te-schrappen~af8bfe36/ ‘We hopen dan ook dat onze burgemeester samen met het schepencollege dit appel ter harte neemt en zich wil engageren om de corona-maatregelen ten aanzien van socio-culturele activiteiten meer gedifferentieerd en gericht toe te passen, met afweging van alle belangen, zodat er naast beperkingen ook mogelijkheden ontstaan. Alles wijst erop dat we als samenleving voorlopig op zoek moeten gaan naar een leven mét corona, in plaats van een leven nà corona, en dat vraagt een andere mindset, ook van de lokale overheid’, besluit Afschrift.