Gezamenlijk PERSBERICHT Groen Oosterzele en Open Vld plus Forensische audit binnen gemeentebestuur Oosterzele.

18 Juni 2020

Gezamenlijk PERSBERICHT Groen Oosterzele en Open Vld plus Forensische audit binnen gemeentebestuur Oosterzele.

  In aansluiting op onderstaand​ eerder bericht over het rapport van de forensische audit binnen het gemeentebestuur van Oosterzele willen Open Vld plus en Groen u laten weten dat een aantal punten worden toegevoegd aan de gemeenteraad  van morgen, donderdag 18 juni, specifiek over dit dossier. Zoals we reeds lieten weten zijn de bevindingen in het rapport van die aard dat we met Open Vld plus en Groen in deze fase niet langer in vertrouwen kunnen samenwerken met betrokkene(n) die in deze audit werden gescreend. Het rapport staat geagendeerd voor de gemeenteraad van donderdag 18 juni. We brengen nog even ons vorig bericht in herinnering: “Met Open Vld plus en Groen agenderen we als gevolg van de kennisname van dit rapport, verschillende bijkomende punten. Ook om de belangen van het gemeentebestuur en de inwoners te beschermen. Het is in elk geval duidelijk dat er heel wat moet veranderen, willen we met de partij van vernoemde mandataris(sen) nog kunnen samenwerken. We kijken uit naar het signaal van betrokkene(n)”  . Lees vorig bericht. Volgende punten werden nu toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:     1. De kennisname en bespreking van het forensisch auditrapport zal doorgaan in openbare zitting ​ 2. Open Vld plus en Groen agenderen bijkomend o.m. een voorstel tot aanduiding van een advocaat om het bestuur bij te staan in deze zaak en zo de belangen van het bestuur, de inwoners, ondernemers en verenigingen in onze gemeente te verdedigen. Open Vld plus en Groen stellen daarom ook voor dat de gemeente zich burgerlijke partij stelt.   Wat is een forensische audit? Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke breuken aan het licht brengt. Lees meer erover via link.   Verder zullen door ons ook specifiek​e vragen gesteld ​worden over welke stappen het bestuur in dit dossier zal zetten. De uitgewerkte - gezamenlijke - agendapunten van Open Vld plus en Groen kan u in bijlage vinden.               Voor Open Vld plus                                                              Voor Groen Filip Michiels                                                                        Jeroen Logghe    Kaat Pien                                                                               Simon Van Der Heyden Carine Schamp                                                                     Steven Verstuyft Ann Van Hecke                                                                                                                                        Louise Van Hoorde Pascal Fermon Guy De Smet Ruben De Gusseme   Gemeenteraadsleden Lees bijlage.