Forensische audit binnen gemeentebestuur Oosterzele

13 Juni 2020

Forensische audit binnen gemeentebestuur Oosterzele

Groen en Open Vld plus zetten met onmiddellijke ingang gezamenlijk de samenwerking met CD&V stop rond exitplan   De voorbije weken hebben alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Oosterzele (CD&V, Open Vld plus, Groen en N-VA) een samenwerking opgestart inzake een exitplan Corona. In de praktijk hebben er een 3-tal vergaderingen plaatsgevonden, waarbij vanuit de meerderheid het voorstel was gekomen om in eerste instantie te werken rond een exit-event (weekend) in de zomerperiode om handelaars, horeca én verenigingen te ondersteunen. De samenwerking verliep tot op heden vrij constructief en goed. Er heeft al een eerste overleg plaatsgevonden met een aantal horeca-uitbaters op zaterdag 6 juni jl. en de plannen werden concreter. Op héél korte termijn zou ook worden samengezeten met de Oosterzeelse ondernemers en de verenigingen.   “Groen en Open Vld plus zien zich genoodzaakt deze samenwerking met onmiddellijke ingang on hold te zetten,” zeggen fractieleiders Filip Michiels (Open Vld plus) en Jeroen Logghe (Groen) gezamenlijk.   Deze week ontvingen de gemeenteraadsleden een rapport van een forensische audit die de voorbije maanden werd uitgevoerd binnen het gemeentebestuur.   Een forensische audit bij een lokaal bestuur gebeurt door Audit Vlaanderen en onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt.   De bevindingen in het rapport zijn van die aard dat we met Groen en Open Vld plus in deze fase niet langer in vertrouwen kunnen samenwerken met betrokkene(n) die in deze audit werden gescreend. Het rapport – waarover de  raadsleden in deze fase niet meer mogen communiceren, gelet op de discretieplicht - komt op de gemeenteraad van donderdag 18 juni aan bod. “Met Open Vld plus en Groen agenderen we als gevolg van de kennisname van dit rapport, verschillende bijkomende punten. Ook om de belangen van het gemeentebestuur en de inwoners te beschermen. Het is in elk geval duidelijk dat er heel wat moet veranderen, willen we met de partij van vernoemde mandataris(sen) nog kunnen samenwerken. We kijken uit naar het signaal van betrokkene(n),” stellen Michiels en Logghe.   Groen en Open Vld plus geven aan wel verder te willen samenwerken met horeca, ondernemers en verenigingen in Oosterzele om georganiseerd en onderbouwd werk te maken van een degelijk exitplan, waar een evenementieel weekend zeker deel van kan uitmaken.   Voor Open Vld plus                                                                Voor Groen Filip Michiels                                                                           Jeroen Logghe    Kaat Pien                                                                                  Simon Van Der Heyden Carine Schamp                                                                        Steven Verstuyft Ann Van Hecke                                                                                                                                        Louise Van Hoorde Pascal Fermon Guy De Smet Ruben De Gusseme   Gemeenteraadsleden