Projectnota N42

20 December 2018

Projectnota N42

Groen Oosterzele dient klacht in bij de gouverneur tegen Projectnota N42

Oosterzele, 20 december 2018 - Groen Oosterzele is niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur vorige week het dossier over de N42 afhandelde en stapt naar de gouverneur. Barbara Redant, gemeenteraadslid voor Groen: "Een gemeenteraad die zichzelf ernstig neemt keurt geen plan goed op basis van een halfslachtige Projectnota, waar de meest cruciale discussiepunten niet zijn uitgewerkt, laat staan doorgepraat en afgetoetst met omwonenden. Erger nog, voor het hele plan op de gemeenteraad voorkwam, organiseerde Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al een zitdag voor wie onteigend zal worden, terwijl er niet eens een juridische basis is voor deze acties."

Redant is het beu dat de democratische principes niet gerespecteerd worden en verwacht dat de Projectnota eerst fatsoenlijk wordt afgewerkt en teruggekoppeld naar alle betrokkenen alvorens het College groen licht vraagt aan de gemeenteraad. Groen Oosterzele vraagt de Oost-Vlaamse gouverneur daarom als toezichthouder om de bewuste beslissing te schorsen.

Om onduidelijke redenen moet alles plots snel gaan (de Startnota zelf dateert van 2017, het voorkeurstraject werd op de gemeenteraad van 18 april 2018 ter kennisname voorgelegd en op 13 december 2018 verlaat men het voorgestelde voorkeurstraject). Die snelle werkwijze blijkt vooral uit de timing van de laatste weken en uit de kwaliteit van de Projectnota zelf. Deze is verre van volledig en voldoet niet aan de voorschriften die gelden voor dergelijke nota's volgens Omzendbrief MOW/2009/02.

Groen Oosterzele vindt het onbegrijpelijk dat een dossier, met ingrijpende gevolgen voor de financiële draagkracht van diverse overheden, maar ook voor de mobiliteit, de veiligheid én de leefbaarheid van deze regio, op zo'n halfslachtige wijze tot stand komt.
Redant: "Op zaterdagmiddag 1 december krijgen we de projectnota toegestuurd als lid van de verkeerscommissie, deze vergadert op 6 december. De commissieleden hebben net geteld vier werkdagen om een totaal ander tracé dan wat de voorkeur wegdroeg in de Startnota uit 2017 te beoordelen. Geen dubbele N42 in een nieuwe bedding achter de huizen en door de velden (wat we toejuichen), maar een verdubbeling op het bestaande tracé. Omdat er geen draagvlak voor bestond. En nu moeten we beslissen of dit goed is? Het is niet duidelijk waar de carpoolparking komt, of er geluidschermen komen en waar, hoeveel het kost (er moeten verschillende huizen onteigend worden in dit tracé), wat de impact is van het landbouwverkeer dat op de N42 mag blijven rijden of er tellingen gebeurd zijn van het te verwachten verkeer uit de Anker, maar ook van Moortsele, Landskouter en Gijzenzele dat langs het Dorp naar de N42 moet (want van op het nog aan te leggen nieuwe complex aan de Gijzenzelestraat zul je niet rechtstreeks op de N42 kunnen). Allemaal punten die "nog moeten aangevuld worden" in de Projectnota.

De kern van de zaak hier is niet dat we voor of tegen een verdubbeling zijn, het gaat erom dat we gevraagd worden om een besluit te nemen over een voorkeurstraject dat maar half is uitgewerkt en waarvan de gevolgen amper zijn doorgeredeneerd.
En voor alle duidelijkheid: als AWV zegt dat de E40 niet méér verkeer kan slikken, en dat daarom de rotonde aan de afrit niet kan omgebouwd worden zodat het verkeer er vlotter afwikkelt, dan zien we niet in waarom we de baanvakken errond wel zouden moeten verdubbelen.

 

Click voor projectnota .