Projectnota ombouw N42

02 Mei 2019

Projectnota ombouw N42

Nieuw projectplan N42 : Een eerlijke analyse .

De N42, een beruchte gewestweg die al voor veel beroering heeft gezorgd. Waar iedereen het over eens is, is het feit dat aan deze weg iets moet gedaan worden.

Ik kruis deze weg dagelijks met de fiets. Dit is niet zonder gevaar. Zeker op plaatsen waar er geen verkeerslichten voorzien zijn. Steeds rekenend op de goodwill van de vele automobilisten die in de ochtend- en avondfile mij laten oversteken. De fietsstrookjes langs de N42 zijn eigenlijk onverantwoord om als fietser te gebruiken. Soms zie je een fietser hierop rijden. Het is bijna onmogelijk om deze met de auto voorbij te steken daar je de wettelijke afstand niet kan respecteren. Ook de stille getuigen in de vorm van herdenkingstekens van de verkeersslachtoffers op deze weg versterken dit gevoel. Dit moet anders.

Alleen zijn er verschillende visies over de toekomst van de N42. Het huidige plan is dat de N42 (projectnota N42 april 2019) dubbele rijvakken in beide richtingen krijgt, op sommige plaatsen geflankeerd door ventwegen. Een vlotte doorstroming voor auto’s is blijkbaar prioritair op alternatieve vormen van mobiliteit.

Ter hoogte van Gijzenzele zal de weg dieper gaan liggen, met daar boven een knooppunt in de vorm van een rondpunt en een fietsersbrug. De N42 zal op korte termijn deels een autoweg statuut krijgen. Deels, wat met zich meebrengt dat er met verschillende snelheden zal gereden worden op de N42 wat gevaar met zich meebrengt.

Ook komt er een carpool parking in de buurt van het knooppunt van Gijzenzele.

De plannen zoals ze nu voorliggen zijn eigenlijk niet gericht op de toekomst.
Men rekent op een vlotte doorstroming. Volgend artikel op het Nederlandse De Correspondent toont aan dat meer beton meer verkeer zal aantrekken om uiteindelijk weer te resulteren in files.
https://decorrespondent.nl/8414/meer-asfalt-leidt-altijd-tot-meer-files-toch-geven-we-er-elk-jaar-een-miljard-euro-aan-uit/884707489050-f0774bdc

 

Het is jammer dat de overheid niet meer inzet op alternatieven; waarom maakt men van de carpool parking, die voorzien wordt ter hoogte van Gijzenzele, geen mobiliteitshub, waar weggebruikers kunnen wisselen tussen verschillende vervoersmogelijkheden zoals meer, bus 46 zou hier wel passeren, openbaar vervoer, Cambio autodeling en carpoolen. Met een grotere fietsstalling, momenteel wordt de fietsstalling voorzien voor slechts 20 fietsen.

Wat ook tot nadenken leidt is de aansluiting van de N42 op de E40. De rotonde boven de E40 zou een nieuwe weg signalisatie krijgen en op die manier omgevormd worden tot een turborotonde. Maar zal de grote stroom autoverkeer komende van Wetteren en de N42 gemakkelijk tot bij de grote verkeersstroom kunnen komen van de E40? 

Wat ik wel toejuich; zijn de plannen voor een fietsbrug, een fietstunnel en “verbeterde” fiets oversteken aan verkeerslichten. Ook het gehucht Den Anker zal minder sluipverkeer kennen doordat de N42 niet meer toegankelijk zal zijn via Den Anker doordat er ter hoogte van de Gijzenzelestraat een tractorsluis komt.

Maar de totale kostprijs van 45 miljoen euro voor het aanpassen van de N42 is eigenlijk niet verantwoord. Op korte termijn zullen we een daling van files merken, maar op langere termijn zal dit hoogstwaarschijnlijk resulteren in meer verkeer. Ook zal het vrachtverkeer op deze noord-zuid as toenemen waardoor de fijnstof waarden zullen verhogen en de luchtkwaliteit daalt. Ook zal de bouw van deze nieuwe N42 een lang ongemak met zich meebrengen.
Alternatieven op het autoverkeer komen hier veel te weinig aan bod.

Jørgen Vervliet