24 November 2021

Reactie Groen Oosterzele op plannen voor nieuw administratief centrum: Afgestemd op de toekomst of nieuw prestigeproject?   Op de laatste gemeenteraad werden de plannen voor een nieuw administratief centrum voorgesteld. Het bestuur wil hiervoor een nieuwe lening van maar liefst 5,6 miljoen aangaan, met een looptijd van 30 jaar. Dat het huidige gemeentehuis onderkomen is en niet meer voldoet aan de vereisten van deze tijd, trekt niemand in twijfel. Dat het gemeentepersoneel een comfortabele en functionele werkplek verdient, en de Oosterzelenaar een optimale dienstverlening evenmin. We onderschrijven ook dat de integratie van o.a. politie en OCMW in eenzelfde administratief gebouw een aantal voordelen heeft, zowel naar efficiëntie in dienstverlening als naar duurzaamheid. Het schoentje wringt ergens anders. Het bestuur lijkt met deze plannen de kar voor het paard te spannen. In plaats van te vertrekken van de reële (te verwachten) noden, worden eerst plannen gemaakt; er wordt eerst infrastructuur gecreëerd om er pas later een concrete invulling aan te geven. Wat zijn de behoeften, nu en in de toekomst, voor het gemeentepersoneel? Maar ook: waar willen we op sturen, wat willen we aanmoedigen en wat ontmoedigen? Telewerken, dat nu een blijver lijkt, werd niet in rekening gebracht bij de opmaak van de plannen. Welke dienstverlening wil men nog ter plaatse aanbieden en welke digitaal? Hoe past het (reeds lang aangekondigde) E-loket in dit verhaal? En is de bouw van een AC nu aangewezen, zolang Oosterzele niet beslist heeft of het wil fusioneren of autonoom blijven? Over al deze kwesties tonen deze plannen geen enkele reflectie. Erger nog, het bestuur gaf op de gemeenteraad te kennen dat (delen van) het administratief centrum ‘misschien ook nog wel voor andere zaken zal kunnen gebruikt worden’… Is dit ernstig bestuur? Een lening van 5,6 miljoen euro drijft de nu al hoge schuld van onze gemeente op van ruim 15 miljoen euro (1456€ per inwoner) naar 20 miljoen euro, een verhoging van meer dan 30%! Dit legt dus een serieuze hypotheek op de ruimte die er in de toekomst, ver voorbij deze legislatuur, zal zijn voor andere beleidsdomeinen. Beleidsruimte voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, fietsinfrastructuur, klimaat, jeugd en sport, … Dat geld lenen momenteel goedkoop is, zoals het bestuur aangaf, mag hier geen rol in spelen. Een beslissing van dergelijke omvang en met zulke zwaarwegende gevolgen kan dus maar best wel overwogen en goed doordacht zijn. We betreuren dan ook dat hiervoor niet ruimer geconsulteerd werd, en dat ook de oppositie (opnieuw) buiten spel gezet werd. Een blanco cheque kunnen we niet tekenen.     Wie graag meer in detail de wijziging van het meerjarenplan doorneemt: Wijziging meerjarenplan 2021