Vergunning voor Aldi na beroep:

03 Mei 2021

Vergunning voor Aldi na beroep:

Oosterzeelse CD&V - NV-A ‘vergat tijdig’ haar negatief advies in te dienen. Groen roept het college op trouw te blijven aan zichzelf en in beroep te gaan.Afgelopen week raakte bekend dat winkelketen Aldi, na het beroep bij de Oost-Vlaamse Deputatie, een nieuwe winkel mag vestigen op de hoek van de Houtemstraat in Oosterzele. De Deputatie zou de weigering van het Oosterzeelse schepencollege overruled hebben (lees Het Nieuwsblad artikel). In werkelijkheid heeft de gemeente echter ‘niet tijdig’ haar negatief advies ingediend, waardoor de eigen CD&V- en NV-A-gedeputeerden rustig hun akkoord konden geven… Het schepencollege leverde de voorbije jaren effectief tweemaal een negatief advies af. De gemeente ‘wil de lokale economie beschermen en vreest voor grote verkeersproblemen aan het kruispunt’. Echter, op het ogenblik dat de beroepsprocedure op het niveau van de Bestendige Deputatie loopt, “vergeet” de gemeente tijdig haar negatief advies in te dienen (Vergunning B.D. p.13, 1.9.4). Dit is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen en betekent een serieuze nalatigheid. We hebben hierbij nog twee bedenkingen: Begin dit jaar stelde de gemeente ook haar Detailhandelplan voor, waarin ze een lans brak voor het versterken van de lokale handelaars en economie. De komst van de supermarktketen staat daar haaks op. Omdat de visienota rond grote handelsvestigingen nog steeds in de pijplijn zit, was die voor deze beroepsprocedure niet voorhanden. Het getalm met deze visienota heeft hier dus zeer concrete en grote gevolgen. Tijdens de gemeenteraad van donderdag 29 april hebben we het College van Burgemeester en Schepenen dan ook gevraagd of ze beroep zal aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het antwoord was dat men nog niet beslist heeft en alles nog wil afwegen. Volgens Groen is hier echter maar één antwoord mogelijk, als men zijn geloofwaardigheid niet wil verliezen: in beroep gaan. Kleine reminder aan het Schepencollege: de beroepstermijn loopt tot 16 mei.