Dominiek Declercq

Dominiek Declercq

Dominiek Declercq

ANKERWIJK


Ik bekommer me over de manier waarop ons bestuur de burger als naïef en volgzaam beschouwt. Er is wel degelijk vraag naar participatie en daarvoor wil ik me inzetten. Een nieuw tracé van de N42 kost onteigeningen, ruïneert de open ruimte en is een aanslag op onze gezondheid. Ik wil meer bos en de open akkers en sierteeltvelden bewaren. Samen met de lokale boeren en tuinders op zoek gaan naar de beste oplossingen om de bijenpopulaties in stand te houden. Onze 6 dorpen zijn uniek. Laat ons deze (her)waarderen met sfeervolle woningen die passen binnen de dorpskernen, mooi om door te fietsen en even halt te houden om op een gezellig lommerrijk pleintje een frisse pint te pakken.
Groen geeft om een hechte samenleving die via co-housing, en andere vormen van samen- wonen, tegemoet komt aan de noden van vandaag, waarin jong en ouder in gemeenschap, door elkaar gedragen, een warme thuis vinden.

Dominiek Declercq

ANKERWIJK


Ik bekommer me over de manier waarop ons bestuur de burger als naïef en volgzaam beschouwt. Er is wel degelijk vraag naar participatie en daarvoor wil ik me inzetten. Een nieuw tracé van de N42 kost onteigeningen, ruïneert de open ruimte en is een aanslag op onze gezondheid. Ik wil meer bos en de open akkers en sierteeltvelden bewaren. Samen met de lokale boeren en tuinders op zoek gaan naar de beste oplossingen om de bijenpopulaties in stand te houden. Onze 6 dorpen zijn uniek. Laat ons deze (her)waarderen met sfeervolle woningen die passen binnen de dorpskernen, mooi om door te fietsen en even halt te houden om op een gezellig lommerrijk pleintje een frisse pint te pakken.
Groen geeft om een hechte samenleving die via co-housing, en andere vormen van samen- wonen, tegemoet komt aan de noden van vandaag, waarin jong en ouder in gemeenschap, door elkaar gedragen, een warme thuis vinden.