Riet Deraeck

Riet Deraeck

Riet Deraeck

Na een lange loopbaan in het onderwijs (waarvan 17 jaar als directeur in het BSO en TSO) en in de welzijnssector, wil ik me nu inzetten in mijn eigen gemeente. Ik koos bewust voor een groene omgeving, eerst in Moortsele, waar ik 2 van mijn 4 kinderen op de wereld zette, en tegenwoordig in Balegem. Ik wil actief werken aan een gezonde leefomgeving waar leef- kwaliteit voor iedereen op de eerste plaats staat.
Ik leef met mijn hoofd, mijn handen en mijn hart en hecht daarbij hecht veel belang aan solidariteit en verbondenheid. Communicatie en dialoog tussen mensen, tussen de verschillende generaties, verschillende achtergronden en culturen zijn ontzettend ver-rijkend. Luisterbereidheid, ruimte maken voor échte inspraak en participatie en daadkrachtig handelen vind ik super belangrijk bij het vorm geven aan en het uitbouwen van een warme samenleving.
Daar wil ik SAMEN met jullie en met Groen aan meewerken.

Riet Deraeck

Na een lange loopbaan in het onderwijs (waarvan 17 jaar als directeur in het BSO en TSO) en in de welzijnssector, wil ik me nu inzetten in mijn eigen gemeente. Ik koos bewust voor een groene omgeving, eerst in Moortsele, waar ik 2 van mijn 4 kinderen op de wereld zette, en tegenwoordig in Balegem. Ik wil actief werken aan een gezonde leefomgeving waar leef- kwaliteit voor iedereen op de eerste plaats staat.
Ik leef met mijn hoofd, mijn handen en mijn hart en hecht daarbij hecht veel belang aan solidariteit en verbondenheid. Communicatie en dialoog tussen mensen, tussen de verschillende generaties, verschillende achtergronden en culturen zijn ontzettend ver-rijkend. Luisterbereidheid, ruimte maken voor échte inspraak en participatie en daadkrachtig handelen vind ik super belangrijk bij het vorm geven aan en het uitbouwen van een warme samenleving.
Daar wil ik SAMEN met jullie en met Groen aan meewerken.