Steun mee vzw Dryade!

18 Februari 2024

Steun mee vzw Dryade!

Wie de natuur en het milieu beschermt, beschermt ook de mens(elijke gezondheid). En vice versa.

Groen Oosterzele steunt initiatieven die onze natuur en ons leefmilieu beschermen. Immers, wie de natuur en het milieu beschermt, beschermt ook de mens(elijke gezondheid). En vice versa. Eén van de manieren om dat soort acties te ondernemen is door de kracht van het recht te gebruiken. Dat is precies wat vzw Dryade doet: de rechten van de natuur waarborgen én proberen wegwerken wat die bescherming in de weg staat.


Want vissen kunnen niet naar de rechtbank trekken,
en de bodem kan geen actie voeren.


Dryade vraagt nu echter ook jouw steun! Begin deze maand werd de eerder (na onafhankelijke beoordeling) toegezegde Vlaamse startsubsidie van 60000€ voor de vzw door minister Demir geweigerd. Een puur politiek gemotiveerde beslissing, die nog maar eens aantoont hoe de Vlaamse regering plooit voor het gelobby van belangenorganisaties van industrie en landbouw.

Daarom heeft Dryade nu een crowdfundingcampagne opgestart, waarmee ze datzelfde bedrag van 60000€ willen ophalen. Op die manier kan de organisatie haar broodnodige werk verderzetten én haar onafhankelijkheid behouden. De teller staat ondertussen op 2/3 van de beoogde som!

Ook Groen Oosterzele deed vandaag haar duit in het zakje. En we roepen alle burgers die bezorgd zijn om het behoud van onze natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving op om ook een bijdrage te doen – want elk bedrag helpt!

> Doneren kan hier