Autodelen

11 April 2019

Autodelen

Voorstel , autodeelsalon .

Op de laatste gemeenteraad (28 maart 2019) werd door Groen een vraag tot 'organiseren autodeelsalon' ingediend. Lees : Voorstel ‘organiseren autodeelsalon’ . Er kon niet onmiddellijk door Schepen Meuleman een gevolg gegeven worden aan dit voorstel. Het voorstel tot ‘autodelen’ zal mee opgenomen worden met de klimaatvoorstellen in kader toetreding Burgemeestersconvenant. Vanuit Groen Oosterzele willen we niet wachten op een CO2-inventaris om te weten dat mobiliteit – met personenvervoer op kop – één van de sectoren is met het grootste aandeel aan broeikasgasemissies. Het is dan ook essentieel om alvast wat autogebruik betreft op zeer korte termijn concrete acties te ondernemen.