Balegro Asbestvrij!

04 Juni 2019

Balegro Asbestvrij!

Artikel uit onze nieuwsbrief juni 2019.

Balegro, aanvraag voor een vergunning voor stortplaats voor gevaarlijk afval met uitbreiding naar asbestafval.

Geëngageerde burgers: we kunnen hun belang niet genoeg benadrukken. Zij zijn het cement van onze samenleving. Zonder hen blijven wetten en regels vage structuren die het omgaan met elkaar en de planeet wel trachten te organiseren, maar waarvan de naleving maar al te vaak te wensen over laat. Het was een inwoner die ons in 2007 attent maakte op blootliggende asbest-resten bij Verlee, de toenmalige beheerder Balegemse steengroeve. Groen stuurde er de milieu-inspectie op af en Verlee moest zorgvuldiger omgaan met het afval. We vreesden toen al voor een officieel asbeststort, maar dat zou er beslist niet komen.
Vorige week waren het terug enkele bezorgde Oosterzelenaars die alarm sloegen bij de nakende uitbreiding van de ‘deponie’ naar categorie 1. Ruim 200 buurtbewoners zakten vorige week af naar de Steenput om te horen wat Balegro ons te vertellen had. De professor van dienst deed zijn uiterste best om de gemoederen te bedaren, maar dat onze inwoners zich zorgen maken over dat asbeststort dat dan toch in de maak blijkt, kunnen we moeilijk negeren. Met asbest kan je niet voorzichtig genoeg zijn!
Als Groen zijn we dan ook in actie geschoten om dit verder uit te spitten. Er is afstemming met het gemeentebestuur en de provincie. Dossiers worden opgevraagd en verder zijn we info aan het inwinnen bij betrokken instanties en over vroegere dossiers. Om dit moment staan er nog teveel vragen open die niet sluitend zijn zoals:

  1. Zijn er onderzoeken naar beter methodes dan onder de grond steken? Gaat men de asbest terug opgraven als er een betere methode ontstaat? Wat is de kwaliteit van de zakken nog als men opgraaft?
  2. Hoe gaat men garanderen dat er geen vezels verspreid worden tijdens het transport?
  3. De site van in Balegem zou de enige stortplaats in Vlaanderen worden. Is dit dan wel de beste plaats om asbest te storten?
  4. Naast de methode lijkt de aanpak ook niet volledig deontologisch.

Ons inziens zou een overheidsinstantie moeten instaan voor de verwerking van asbest, een instantie die wordt beoordeeld op veiligheid. Nu is het een commercieel bedrijf met winstoogmerk dat instaat voor de verwerking. Veilig en grondig te werk gaan kost geld en staat haaks op de doelstellingen van een commercieel bedrijf.

Wij gaan ons dan ook inzetten om te voorkomen dat er asbest gestort wordt in de gemeente, en willen hiervoor met iedereen samenwerken die deze visie deelt om dit doel te bereiken.