Breaking: ‘Drie eikenparkje’ Scheldewindeke!

15 December 2020

Breaking: ‘Drie eikenparkje’ Scheldewindeke!

Breaking: ‘Drie eikenparkje’ Scheldewindeke!   Gemeente trekt onder druk van protest van buurtbewoners en Groen de vergunning voor bomenkap en parking in. De plannen van het gemeentebestuur om in de Stationsstraat in Scheldewindeke drie mooie eiken te kappen en een parking aan te leggen, lokten de voorbije weken een storm van protest uit. Buurtbewoners alarmeerden Groen over de plotse plannen nadat ze van de gemeente geen antwoord kregen. Daarop werd een petitie opgestart die ondertussen meer dan 800 handtekeningen verzamelde. Groen en buurtbewoners verdiepten zich samen in het dossier. Het werd al snel duidelijk dat er grond noch draagvlak is voor de plannen. Vanuit verschillende hoeken wordt bovendien een beroepschrift voorbereid, dat nog kan worden ingediend tot aanstaande vrijdag 18/12. (lees persbericht 3 december, 2020)De weerklank van het protest bereikte het gemeentebestuur en afgelopen vrijdag nodigde het schepencollege Groen uit voor een overleg. Als Groene partij wilden we hierin vanaf het begin echter vooral een ondersteunende faciliterende rol spelen. We eisten dan ook dat de buurtbewoners bij dit overleg aanwezig konden zijn. Hier werd mee ingestemd, en maandagavond 14/12 zaten de verschillende partijen samen aan tafel. Het resultaat van het gesprek stemt ons absoluut tevreden: Het schepencollege zal de vergunning voor het kappen van de eiken en de aanleg van de parking intrekken. Officiële bevestiging volgt na het College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 15/12. Als volgende stappen wil het bestuur met de buurtbewoners in overleg gaan om dit stukje openbaar groen op te waarderen. De buurtbewoners zullen dus samen kunnen beslissen wat er gebeurt met de drie bomen en dit plekje. Dit is een belangrijke stap vooruit! Het toont aan dat opkomen voor onze leefomgeving loont en dat burgers in samenwerking met politieke vertegenwoordigers op het beleid kunnen wegen. Voor Groen blijft het belangrijk dat het participatieproces goed verloopt. We zullen dit bewaken en het verder ondersteunen. We vragen dat alle actoren betrokken worden. Zo willen we dat naast buurtbewoners ook de handelaars uit de buurt, bevoegde raden en experts mee aan tafel kunnen. Meer kennis zorgt voor een beter resultaat. Dit is ook hoe de gemeente op haar website participatie aanmoedigt. Naast het au sérieux nemen van echte participatie, mag dit hopelijk ook een start zijn om zorgzamer om te gaan met openbaar groen! Want iedereen heeft te winnen bij een maximaal draagvlak.Rome is niet in één dag gebouwd. We zijn blij dat de eerste stap gezet is en kijken uit naar een verdere samenwerking (en de komst van een paar eekhoorntjes). ps Dank aan iedereen die onze petitie ondertekende.