Dorpskernen

22 Juni 2018

Dorpskernen

Beschermen en versterken van onze dorpskernen

De verschillende dorpskernen in Oosterzele ondergaan momenteel ingrijpende veranderingen die niet altijd getuigen van veel inzicht en respect voor het verleden. Onze kernen moeten zeer zeker evolueren en moderniseren, maar dit moet met respect voor het karakter en het bestaande erfgoed gebeuren. Verdichten en inbreiden is nodig, maar ook alternatieve woonvormen verdienen daarbij een kans. Via slimme subsidies willen we verouderde woningen aanpassen aan de hedendaagse normen. Bij de herinrichting van onze kernen moeten we ook ten volle meerwaarde zoeken: multifunctionele publieke ruimte (“marktplein”) voor elke dorpskern, nieuwe functie voor sommige van onze kerken, veilige fietsverbindingen (slechts 35% van de Oosterzelenaren vindt het veilig fietsen in onze gemeente!), ruime groenvoorzieningen, ... De voorliggende plannen voor de N42 bedreigen dan weer de woonkwaliteit van de wijk Anker. Als ontvoogde gemeente heeft het bestuur alle sleutels in handen! Gezonde aantrekkelijke kernen vragen ook een bloeiende lokale middenstand en horeca. Deze moeten alle kansen krijgen en ten volle gesteund worden. Groen wil duidelijke lijnen uitzetten waar we met onze dorpskernen naar toe willen zoals:
- Coherente bouwvoorschriften voor onze kernen
- Een openbare ruimte/ marktplein voor elke dorpskern
- Samen met de kerkfabriek en betrokken burgers/ handelaar de kerk van Scheldewindeke herbestemmen en de markt uitbreiden naar de binnenmarkt.
- Co-housing en tuindeelprojecten opstarten en stimuleren
- Organiseren van ontmoetingsplaatsen