Warme Samenleving

20 Juni 2018

Warme Samenleving

Investeren in mensen en samenleven

Een landelijke gemeente draait ook vooral om de mensen en de kleine hechte gemeenschap die deze vormen. In deze moderne tijden is het niet evident om de warme samenleving die Oosterzele is, te behouden en daarom moeten we hierin durven investeren. Het OCMW en welzijnsdiensten moeten beter uitgebouwd worden en initiatieven nemen voor eerstelijnsgezondheidszorg van jong tot oud. Welzijn, gezondheid en solidariteit is vanaf de geboorte een proces. Eerstelijnszorg stimuleert deze dynamiek. Het sociaal beleid ondersteunt de samenwerking tussen de huisarts en de verschillende hulpverleners. De buurtwerking richt zich op het creëren van mogelijkheden waar “wij en ik” elkaar ontmoeten. Ze neemt initiatieven om de vereenzaming te doorbreken en de betrokkenheid op elkaar te verhogen. Op het vlak van ruimtelijke ordening wordt er meer aandacht besteed aan het voorzien van voldoende ruimte voor ontmoeting en spelen. Buurt- en burgerinitiatieven krijgen de nodige (logistieke) steun. Het bestuur moet het rijke (jeugd)verenigingsleven voluit steunen (infrastructuur en materiaal, vergaderfaciliteiten, logistieke ondersteuning, opzetten van gezamenlijke activiteiten, ...). Bij dit alles is er voldoende aandacht voor diversiteit (leeftijd, geslacht, afkomst, ...).
Voorbeelden
- Eerstelijnsgezondheidszorg organiseren waarin alle gezondheidszorgwerkers samen gebracht worden door de gemeente. Huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, kinesisten, … Jong en oud komt in aanraking met dit soort zorg.
- Optimaal gebruik maken van gemeenschapscentra voor gemeentediensten: eenvoudige administratieve diensteverlening
- De gemeenschapscentra zouden ook kunnen gebruikt worden bvb als depot voor boodschappen van oudere inwoners, of als ontmoetingsruimte bvb 1 avond of middag in de maand/week kan iedereen er terecht voor een koffie of een drankje + gezellig samenzijn.
- Huisvestingscommissie: meer ondersteuning voor de privé initiatieven mbt noodwoningen voor brand, kansarmen, vluchtelingen
- Oosterzele terug op de kaart zetten als Fairtrade gemeente