Geef de VRV-site terug aan de open ruimte!

11 September 2019

Geef de VRV-site terug aan de open ruimte!

Groen Oosterzele maakt werk van het voornemen om Oosterzele landelijk te houden: geef de VRV-site terug aan de open ruimte!

In de laatste gemeenteraad, d.d. 20 juni 2019, lichtte de meerderheid mondeling zijn beleidsnota toe. De door de meerderheid voorgestelde bestemming van de VRV site (eigendom van de Vlaamse Gemeenschap) aan de Van Thorenburghlaan, zette Groen Oosterzele aan het dromen, denken en puzzelen.
In de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn behoud en versterking van open ruimte, ontharding en het verhogen van het ruimtelijk rendement belangrijke pijlers. Geïnspireerd door deze visie legt Groen Oosterzele nu een alternatief voorstel voor aan de gemeenteraad van 12 september. De partij wil het gebied van ca. 9 hectare niet zoals voorgesteld ontwikkelen tot een dienstencentrum, maar wel ontharden en teruggeven aan het open ruimtegebied, het ‘open kouterlandschap’.
Voor Groen Oosterzele is dit een logische stap. De ambitie om Oosterzele landelijk te houden werd tijdens de laatste verkiezingscampagne door alle politieke partijen gedeeld. Bovendien heeft de gemeente nog een ‘open ruimteschuld’ te vereffenen (7,7 hectare van de destijds ingenomen 13,77 hectare open ruimte werd niet gecompenseerd).
En last but not least is er het geplande RUP Meergezinswoningen, dat binnen de gemeente de kans biedt om een beleid te verankeren dat tegelijk inzet op verdichting in de dorpskernen én maximalisatie (inclusief creatie) van open ruimte. Hiermee zou Oosterzele zich meteen aansluiten bij de strategische doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Groen Oosterzele vraagt dan ook aan het gemeentebestuur om overleg op te starten met het Vlaams Gewest om na te gaan hoe deze site via een RUP kan herbestemd worden tot open ruimte. De partij is ervan overtuigd dat Oosterzele hiermee een ambitieus, vooruitstrevend voorbeeldproject zou realiseren.

Voor meer info: Jeroen Logghe 0497 86 02 95 of [email protected]
Foto: Maaike Afschrift