Klimaatplan Z-O Vlaanderen, Groen Oosterzele ontzet.

28 September 2018

Klimaatplan Z-O Vlaanderen, Groen Oosterzele ontzet.

GROEN OOSTERZELE ONTZET OVER NIET ONDERTEKENEN KLIMAATPLAN ZUID-OOST VLAANDEREN

Als quasi alle burgemeesters (13) van Zuid-Oost-Vlaanderen bereid zijn om het klimaatplan mee te ondertekenen, behalve de gemeenten Oosterzele, Gavere en Horebeke, dan vindt GROEN OOSTERZELE dit toch meer dan een gemiste kans.

Waarom huidig bestuur zo avers is tegen dergelijk plan is een raadsel. Wil men van Oosterzele een toonaangevende gemeente maken, die niet achterop hinkt inzake klimaat- en gezondheidsbeleid, dan zal het bestuur toch wel serieus met alternatieven voor de dag moeten komen.
Het advies van Groen om het Milieuconvenant mee te ondertekenen werd in de wind geslagen.
De andere geëngageerde gemeenten staan een stuk verder in de strijd tegen CO2 en hebben al een heel traject achter de rug :

De Klimaatteams, thematische werkgroepen, klimaattafels gaan dieper in op de uitdagingen en oplossingen rond hernieuwbare energie, mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en adaptatie en consuminderen.
Er is inspraak, ook van de burgers, die samen met experts werken naar een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen in 2050.
Tegen 2030 gaan die gemeenten voor een gereduceerde CO2uitstoot van 40 procent. Doelen waar Groen vanzelfsprekend volledig achter staat.
En Oosterzele blijft een eiland van gemiste kansen in een regio van gemeenten die volop gaan voor de volksgezond en leefbaarheid!
Een gemeentebestuur met de houding van “we gaan dat zelf wel allemaal oplossen” verliest hopeloos veel tijd. Een samenwerking, tussen gemeenten onderling en mét burgerparticipatie biedt veel meer mogelijkheden en heeft ook meer kans om te slagen.

 

https://www.tvoost.be/nieuws/13-burgemeesters-ondertekenen-klimaatplan-zuid-oost-vlaanderen-66018