Laat ons een boom

19 December 2022

Laat ons een boom

Het tweede voorstel kaderde in de adaptieve maatregelen tegen een opwarmend klimaat. ‘Niet alleen privé maar zeker ook publiek groen wordt steeds belangrijker’, zegt Groen raadslid Maaike Afschrift.

Twee voorstellen van Groen in kader van klimaatverandering unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

 

Op de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond legde Groen Oosterzele twee voorstellen op tafel die kaderen in het Burgemeestersconvenant voor de aanpak van klimaatverandering.

Een eerste voorstel kwam er naar aanleiding van de beslissing van het gemeentebestuur om de installatie van een biomassacentrale als nieuwe verwarming voor sporthal De Kluize te annuleren . Hierdoor zullen de stookolieketels langer operationeel blijven en dus ook langduriger CO2-uitstoot veroorzaken. Groen Oosterzele vindt deze beslissing terecht, maar stelde voor om maatregelen te ondernemen die deze uitstoot compenseren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. ‘Een goede zaak, die aantoont dat niet enkel de klimaatopwarming maar ook effectieve maatregelen steeds bespreekbaarder worden’, vertelde fractieleider voor Groen, Jeroen Logghe na afloop verheugd.

Het tweede voorstel kaderde in de adaptieve maatregelen tegen een opwarmend klimaat. ‘Niet alleen privé maar zeker ook publiek groen wordt steeds belangrijker’, zegt Groen raadslid Maaike Afschrift. ‘Dit is onontbeerlijk om een aangenaam leefklimaat te creëren in straten en op pleintjes, vooral tijdens de warmere zomers.’ Daarom stelde Groen voor om particulieren en organisaties die een publieke boom willen laten kappen, deze niet enkel te laten compenseren door een nieuwe aanplant, maar ook de waarde van de boom te vergoeden en dit bedrag integraal te storten in een fonds ter ondersteuning van publieke natuur in de gemeente. ‘Op die manier willen we de drempel om tot kappen over te gaan, verhogen en inwoners en bedrijven mee responsabiliseren in de zorg voor een ook in de toekomst leefbare woonomgeving’, aldus nog Maaike Afschrift. Ook dit werd aanvaard, zij het niet met de voorgestelde financiële compensatie. Op ons aandringen zal het bestuur wel een alternatieve waardecompensatie onderzoeken en de administratie een reglement laten uitwerken. Dit zal dan in een volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. ‘Wij bedanken het bestuur en ook de andere oppositiepartij voor de constructieve houding in deze dossiers’, voegt een tevreden fractieleider Logghe toe.

Leuke uitsmijter: op het einde van deze laatste gemeenteraad van het jaar droeg raadslid Maaike Afschrift op verzoek een eigen gedicht voor. Met dit gedicht is ze één van de zes genomineerden in de wedstrijd ‘Route 42-dichter 2023’, een wedstrijd met een jury- en een publieksprijs. Zowel leden van de meerderheid als van de oppositie reageerden positief en vonden dat dit vaker mocht gebeuren. ‘En zo kunnen leden van de meerderheid ook eens op een raadslid van de oppositie stemmen’, voegde Jeroen Logghe met een knipoog toe.