Nieuwsbrief december 2019

02 December 2019

Nieuwsbrief december 2019

1. Voorwoord

We gaan richting de kerstperiode, menig boompje wordt letterlijk en figuurlijk opgezet. Een periode van goede voornemens. Sommige zeer concreet, zoals acties voor de warmste week. Andere in plannen en ideeën die Oosterzele de komende jaren warmer, mooier en liefst groener maken.

The proof of the pudding is in the eating.

Een eerste lepeltje wordt geserveerd op de volgende gemeenteraad: de meerjarenplanning die de uitgesproken plannen voor de komende 5 jaar zal concretiseren. Ongetwijfeld de langste en spannendste nieuwjaarsbrief in jaren en ik zal hem alvast heel aandachtig doornemen.

Jeroen Logghe

 

2. Huis-aan-huis blad gebust

Ziezo, dank aan alle vrijwilligers voor het bedelen van ons halfjaarlijks huis-aan-huis blad. Zelfs in tijden van sociale media nog steeds een goede manier om alle bewoners van Oosterzele te bereiken. 

- onlineversie te bekijken via link.

 

3. Burgemeestersconvenant

Vele bomen zijn ondertussen al dan niet met vergunning gekapt maar uiteindelijk heeft ook Oosterzele het convenant ondertekend. Op 9 december is er een belangrijk overleg met de fractieleiders ​van alle partijen om​ de opmaak van het vereiste actieplan​ voor het burgemeestersconvenant op te starten. Het is de bedoeling de komende maanden brainstormacties op te zetten en werkgroepen te vormen. Voel je je betrokken? Alle input welkom!

- alles over burgemeesterconvenant via link.

4. Interessante weetjes voorbije gemeenteraad

- Ondertekening bomencharter: concreet engagement of greenwashing?

Het bomencharter is een initiatief van onder andere Bond Beter Leefmilieu, BOS+, ... om lokale besturen ertoe aan te zetten meer bomen aan te planten (in het kader van het omgaan met de klimaatverandering) en het draagvlak voor het planten van bomen te vergroten. Hierbij wordt besturen gevraagd het aantal aangeplante bomen tussen 1/1/2019 en 31/12/2024 bij te houden en in te geven in een "bomenteller". Heel wat gemeenten sloten zich hier ondertussen bij aan.

Ook het bestuur van Oosterzele besliste om het bomencharter te ondertekenen. Er werd echter nagelaten een streefdoel vast te leggen, hetgeen nochtans aangeraden wordt om het engagement concreet te maken. Ook een totaalvisie zoals bijvoorbeeld een bomenplan (met​ een bepaling van het aantal nieuw aan te planten en aantal gekapte bomen zodat de nettowinst duidelijk wordt) ontbreekt. Hoewel Groen Oosterzele (en Open VLD plus) het principe ondersteunt, zijn we op onze hoede/waakzaam voor greenwashing.

Het bestuur countert door te zeggen dat het hiervoor ook op de steun van private partners rekent. Op zich geen probleem, ware het niet dat ook hier geen concrete doelstellingen gegeven worden of de nodige (financiële) middelen voorzien zijn. Temeer daar het bomencharter niet toelaat een onderscheid te maken tussen de inspanningen van particulieren en die van de gemeente. Voorlopig lijkt dit ons dus meer een lege doos.

- Jeugd: Om de jeugdige inwoners meer actief te betrekken bij het beleid zal het gemeentebestuur een database aanleggen waarin alle 12-18 jarigen opgelijst worden. Om tot de database te komen, ontvangt iedere jongere uit die leeftijdscategorie eenmalig een brief om de interesse te bevragen. Afhankelijk van de respons wil het bestuur de jongeren inspraak geven bij de onderwerpen die hen interesseren. Als Groen staan wij uiteraard achter het idee van inspraak voor iedereen. Toch gaven we enkele bedenkingen mee omtrent de privacywetgeving en het gebruik van de bekomen gegevens. We volgen dit zeker verder op.  

Bekers: Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verplicht zijn om herbruikbare bekers te gebruiken. Wegwerp wordt verboden. Om hieraan te kunnen voldoen bekijkt het bestuur de mogelijkheid om zulke bekers aan te kopen die dan kunnen ontleend worden. Vanuit Groen juichen wij dit toe. Reeds jaren geleden plaatsten we dit op de agenda. Goed dat de gemeente dit nu doet, jammer dat keuzes die impact hebben op het milieu steeds pas genomen worden wanneer het een verplichting of verbod wordt. Vanuit Groen zouden we het fijn vinden wanneer zulke beslissingen ook bewust en vanuit overtuiging genomen worden.

5. Agenda

 1. De feiten in het klimaatdebatwoensdag 4 december van 19u30 – 21u30 in de bib in Scheldewindeke. De menselijke invloed op het klimaat wordt ondertussen al meer dan 120 jaar onderzocht, en de berichten daarover klinken steeds alarmerender. Maar hoe werkt dat klimaat nu eigenlijk, hoe zijn we tot de inzichten gekomen die vandaag de krantenkoppen halen, en hoe weten we eigenlijk wat de toekomst ons nog brengt?
  Joris Meys is bioloog en statisticus aan de vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering (Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Hij heeft jarenlange ervaring in het onderzoeken en modelleren van o.a. milieuvervuiling en volgt de klimaatdiscussie ondertussen meer dan 30 jaar. Een leerrijke avond gegarandeerd!
  Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via [email protected] of 09 224 22 65 met vermelding van codenummer: 19AS7149 Prijs: € 8 | € 6 | € 4
 2. De warmste week Soepverkoopwoensdag 11 december en 18 december van 8u30 – 12u op de Markt van Scheldewindeke. Het personeel van Gemeente en OCMW Oosterzele verkoopt zelfgemaakte soep op de markt t.v.v. het Fonds Emilie Leus. Er is keuze uit pompoensoep of veggie broccolisoep. Men betaalt 5 euro voor een potje van 1 liter of 2 euro voor een kommetje.
 3. Gemeenteraad Oosterzelewoensdag 18 december om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, Dorp, Oosterzele
 4. Luisterlenen, leen een luisterend oormaandag 23 december van 16u30 – 19u30 in de bib in Scheldewindeke. We brengen ook graag dit nieuwe, sociale evenement onder je aandacht. De kerstdagen … het einde van een jaar … donkere dagen waarop mensen naar binnen trekken op zoek naar warmte, samenhorigheid en liefdevolle verbondenheid. Maar misschien is dat net wat je mist? Of misschien vind je in alle feestelijke drukte geen ruimte om te vertellen wat je echt bezighoudt?
  Getrainde 'luisteraars' lenen je ​hun luisterend oor uit, gratis. Kom naar de bib, vertel (gedurende 5' à 15') hoe je je voelt, in je leven, in de wereld … en ervaar hoe verbindend, hartverwarmend en heilzaam het is wanneer iemand echt naar je luistert.
 5. Spaghetti festijn Groen Oosterzele: zaterdag 15 februari, 2020. Inschrijven of meer info kan via [email protected]

 

Voorts blijven we van mening dat de kerncentrales al lang moesten gesloten zijn.

Groen Oosterzele

https://www.groenoosterzele.be/

https://www.facebook.com/GroenOosterzele