Nieuwsbrief februari 2021

07 Februari 2021

Nieuwsbrief  februari 2021

1. Voorwoord: Bij wijze van voorsmaakje op het nieuwe groen dat de lente brengt, zal vanaf deze maand Maaike Afschrift haar functie als gemeenteraadslid opnemen, na een tijdelijke verhindering in 2020. Deze stoelwissel was een gelegen moment voor een gezonde reflectie op de werking van Groen Oosterzele, over hoe de verschillende dossiers lopen en wat we met Groen Oosterzele als kleine oppositiepartij reeds hebben verwezenlijkt. We mogen best fier zijn. Achter dit succes gaat echter veel werk schuil en ze vraagt een continue inspanning voor elk van de kernleden. Een reorganisatie drong zich op, om de lat blijvend hoog te houden. Jeroen Logghe zal de fractie blijven leiden en zoals steeds gefundeerde en constructieve repliek en kritiek blijven geven. Ikzelf, Steven Verstuyft wissel met genoegen mijn tijdelijke zetel in de gemeenteraad met Maaike. Het was een leerrijke periode waar ik de gemeentelijke politiek, dossiers en Oosterzele nog beter heb leren kennen. De ruimte die voor mij nu vrijkomt, wil ik graag benutten om de voorzittersrol van Jeroen over te nemen. Maaike brengt gelukkig het gender-evenwicht wat terug in de fractie. Zij wil bovendien met haar houding van respect, empathie en een open geest de omgang en debatten in de gemeenteraad inspireren. Simon Van der Heyden blijft onze rots in de branding; hij kent de werking van het gemeentehuis als de beste en met zijn Oosterzeelse zegswijzen krikt hij het moreel terug op. We hebben reeds een actieve werkingsgroep van een tiental personen. Constructief oppositie voeren en impact hebben op het beleid vraagt echter een continue inzet van een brede en diverse groep. Groen Oosterzele kan enkel blijvend succesvol zijn met steun en het opnemen van allerlei taken door zoveel mogelijk mensen samen. Daarom een oproep aan jullie, lezers. Wie voelt zich geroepen om waar het kan ons te ondersteunen? Wat zijn je interesses, je vaardigheden en waar zie je een kans om de werking van Groen Oosterzele te helpen? Misschien wil je graag eerst eens horen welke dossiers er zoal op onze tafel liggen, om te kijken of je rond een specifiek topic iets kan betekenen? We zoeken mensen die willen meewerken aan degelijk onderbouwde dossiers dat kan evengoed vóór als achter de schermen. We zijn steeds op zoek naar bijkomende bussers voor het Huis-aan-huis krantje, een ideale gelegenheid om die eerste stap te zetten en de mensen van Groen te leren kennen. Waar zitten de witte raven, waar zijn de Anuna’s van Oosterzele? Iedereen is welkom maar we richten ons vooral naar de jeugd. Kom erbij en verrijk ons met frisse, rebellerende, ecologische, activistische, sociaal geëngageerde, sociale media, …. kennis.   Ja! Ik heb interesse en wil meehelpen.   2. De Paunettewegel, een verkeerde afslag? In de voorbije gemeenteraad lag het besluit van gemeentebestuur om de Paunettewegel (Ankerwijk) af te schaffen ter goedkeuring op tafel. De aanleiding was een vergunning voor een nieuwe verkaveling op de aangrenzende percelen. Het college motiveerde de beslissing met het argument dat deze trage weg dood loopt (en dus in onbruik geraakt was). Pittig detail: op de splinternieuwe Trage Wegenkaart, die uitkwam vóór de bespreking op de gemeenteraad, staat de Paunettewegel al niet meer opgenomen…De afschaffing werd meerderheid tegen minderheid bekrachtigd, jammergenoeg. Want we willen via deze nieuwsbrief graag aantonen hoe men, vertrekkende van dezelfde vaststelling ook een heel andere afslag kan nemen, eentje die de troeven van trage wegen ten volle uitspeelt.De Paunettewegel bood volgens ons namelijk een uitgelezen kans om nieuwe verbindingen tussen voetwegen te maken en zo het netwerk in de Ankerwijk te versterken. Nieuwe verkaveling? Veranker de trage weg. In veel gemeentes wordt een nieuwe verkaveling als gelegenheid genomen om een bestaande, nieuwe of onderbroken trage weg een definitieve plaats te geven. Deze praktijk werkt zeer goed, aangezien het terrein sowieso hertekend wordt en je dit optimaal kan uitwerken. De verkavelaar wordt beter van het verkavelen, de gemeenschap wint erbij door een bijkomende functionele trage weg. Het verbinden van trage wegen levert bovendien een grote meerwaarde op voor wandelaars, fietsers, spelende kinderen. Zo zien we voor de Paunettewegel dat hier een unieke kans had gelegen om een bijkomende verbinding te creëren van het Hoeymeerschstraatje naar Peerdewegel/Landdrieslos/Reygerstraetje (zie kaartje). Nu moet je door de Moortelbosstraat tot aan het Reygerstraetje lopen/fietsen om dit gebied te bereiken.   Sociaal-culturele meerwaarde Het geval van de Paunettewegel is een mooi voorbeeld van hoe je als gemeentebestuur de macht hebt om via het maximaliseren van trage wegen een sociaal-culturele meerwaarde te creëren: bij een verkavelingsvergunning de voorwaarde opnemen om de trage weg definitief een plaats te geven, zorgt ervoor dat meer gezinnen kunnen profiteren van een landelijke voetweg door de trage weg te verankeren en te ontsluiten maak je het landelijke gebied aantrekkelijker voor de honderden wandelaars en fietsers die er jaarlijks passeren last but not least: de druk op de trage wegen neemt toe, mensen ontdekken het genot van het wandelen op paden weg van de straat – ook in Oosterzele, waar in deze coronatijd steeds meer wandelaars/fietsers/mountainbikers naar dezelfde paadjes worden gedwongen. Onze gemeente heeft relatief weinig trage wegen en ze zijn bovendien erg versnipperd. Elke bijkomende ontsluiting is daarom welkom! Dus, beste gemeentebestuur, volgende keer de juiste afslag?