Nieuwsbrief juni 2019

31 Mei 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief Groen Oosterzele juni 2019.

1. Luisteren...

Maandagmorgen 27 mei, mannen met maatpakken op de voorpagina. 

Het weekend is voorbij, straks begin ik te werken. Luisteren, naar alles wat is, naar mensen bij wie er veel is. Dat is wat ik goed kan. Wat ben ik blij dat ik dat goed kan.
Mijn praktijk is thuis, je komt erin langs de voordeur, en ligt op 20 meter van het dorpspleintje waar zoals elke maandagmorgen nu een relatief druk bezocht marktje plaatsvindt. Het is een begankenis hier, heen en weer langs mijn deur. En de geur van gebraden kip hangt al in de tuin. Dadelijk, voor mijn eerste cliënt er is, ga ik er ook even wat groenten en fruit halen. Bij de kramer die met zijn volkse kwinkslagen bij iedereen een lach tevoorschijn tovert (behalve misschien bij dat 80+ dametje dat niet meer goed hoort). Het is niet iedereen gegeven.
Deze maandagmorgen zou ik misschien wel liever buiten aan mijn voordeur willen gaan zitten, in de luwte van de markt waar nu die onvermijdelijke maar moeilijk te grijpen spanning hangt, met een bordje:
'Gratis luisteren', en daaronder 'naar alles, echt alles'.
Ook naar wat niet meer klinkt. Ik denk dat het niet alleen de goegemeente goed zou doen, maar ook mijn verweesde zelf. Het voelt voor mij alsof luisteren en alles horen nu het enige is wat ons bijeen kan brengen. Ik kan maar hopen dat mensen ook beginnen te spreken.
Ik heb tijd. En heel veel ruimte.
En daarna, op het eind van de dag, wil ik een knuffel.

Maaike Afschrift

 

2. Warme maaltijdenbedeling, toelichting door Simon Van der Heyden

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei werd beslist om het leveren van warme maaltijden via een vaste traiteur stop te zetten, omdat er meer en meer alternatieven zouden zijn.
Gezien dit niet meer als een kerntaak van het OCMW wordt beschouwd, wordt een omslachtige procedure "overheidsopdrachten" vermeden en hoeft het personeel niet langer in te staan voor de facturatie.
Wij hebben deze beslissing goedgekeurd maar toch enkele bedenkingen geformuleerd. De mogelijke alternatieven dienen opgelijst en daadwerkelijk aan de cliënten bezorgd. Het OCMW fungeerde weliswaar enkel als doorgeefluik maar tezelfdertijd had dit ook een signaalfunctie. Wanneer het iemand niet meer lukt om een warme maaltijd te bereiden, is er meestal meer aan de hand. Soms is het een voorbode van meer nood/behoefte aan zorg. (bv. Personen die worstelen met depressie of beginnende dementie verwaarlozen vaak hun voeding)

Door het beëindigen van deze activiteit (en niet meer te weten waar een warme maaltijd wordt afgeleverd) bestaat het risico dat deze potentiële hulpvragen het OCMW niet meer bereiken.
Wij hopen dat de zorgverleners –in de ruime zin van het woord- attent blijven om de aangewezen diensten van het OCMW in te schakelen.
Meerdere raadsleden konden zich bij deze bedenkingen aansluiten.


3. Aanpassing aanvraag gezinspremie, een mooi 'samen' verhaal.

Begin dit jaar meldde een wakkere burger ons dat het systeem tot aanvraag van een gezinspremie omslachtig was en suggereerde een aantal voorstellen om dit te verbeteren. Onze fractie bracht dit op de gemeenteraad waar de meerderheid dit onmiddellijk op de commissie algemeen beleid agendeerde. Als resultaat werd de procedure sterk vereenvoudigd. De vermindering van de gemeentebelasting (ook de gezinspremie genoemd) wordt automatisch toegekend. Enkel bij invaliditeit dient een attest ingediend (voor 1 mei), zodat deze persoon voor twee kan geteld. Dit is een mooi voorbeeld van hoe 'goed bestuur' vorm  kan krijgen, burgers die zaken aanreiken, oppositie en meerderheid die samen aan de slag gaan om een goede oplossing uit te werken. We willen dan ook iedereen die constructief participeerde, hartelijk danken!

 

4. Balegro, aanvraag voor een vergunning voor stortplaats voor gevaarlijk afval met uitbreiding naar asbestafval.

Geëngageerde burgers: we kunnen hun belang niet genoeg benadrukken. Zij zijn het cement van onze samenleving. Zonder hen blijven wetten en regels vage structuren die het omgaan met elkaar en de planeet wel trachten te organiseren, maar waarvan de naleving maar al te vaak te wensen over laat. Het was een inwoner die ons in 2007 attent maakte op blootliggende asbest-resten bij Verlee, de toenmalige beheerder Balegemse steengroeve. Groen stuurde er de milieu-inspectie op af en Verlee moest zorgvuldiger omgaan met het afval. We vreesden toen al voor een officieel asbeststort, maar dat zou er beslist niet komen.
Vorige week waren het terug enkele bezorgde Oosterzelenaars die alarm sloegen bij de nakende uitbreiding van de ‘deponie’ naar categorie 1. Ruim 200 buurtbewoners zakten vorige week af naar de Steenput om te horen wat Balegro ons te vertellen had. De professor van dienst deed zijn uiterste best om de gemoederen te bedaren, maar dat onze inwoners zich zorgen maken over dat asbeststort dat dan toch in de maak blijkt, kunnen we moeilijk negeren. Met asbest kan je niet voorzichtig genoeg zijn!
Als Groen zijn we dan ook in actie geschoten om dit verder uit te spitten. Er is afstemming met het gemeentebestuur en de provincie. Dossiers worden opgevraagd en verder zijn we info aan het inwinnen bij betrokken instanties en over vroegere dossiers. Om dit moment staan er nog teveel vragen open die niet sluitend zijn zoals:

 1. Zijn er onderzoeken naar beter methodes dan onder de grond steken? Gaat men de asbest terug opgraven als er een betere methode ontstaat? Wat is de kwaliteit van de zakken nog als men opgraaft?
 2. Hoe gaat men garanderen dat er geen vezels verspreid worden tijdens het transport?
 3. De site van in Balegem zou de enige stortplaats in Vlaanderen worden. Is dit dan wel de beste plaats om asbest te storten?
 4. Naast de methode lijkt de aanpak ook niet volledig deontologisch.

Ons inziens zou een overheidsinstantie moeten instaan voor de verwerking van asbest, een instantie die wordt beoordeeld op veiligheid. Nu is het een commercieel bedrijf met winstoogmerk dat instaat voor de verwerking. Veilig en grondig te werk gaan kost geld en staat haaks op de doelstellingen van een commercieel bedrijf.

Wij gaan ons dan ook inzetten om te voorkomen dat er asbest gestort wordt in de gemeente, en willen hiervoor met iedereen samenwerken die deze visie deelt om dit doel te bereiken.

5. In Oosterzele

 1. Voorstelling Klimaatbetoog Nic Balthazar: maandag 3 juni om 19u30, GC De Kluize. Daarbij slaat Nic een alarmkreet over de toestand van het klimaat en de planeet, maar hij geeft ook een boodschap van hoop. Gratis toegang maar inschrijven verplicht via [email protected] of 09 362 50 09. Meer info https://www.oosterzele.be/Home/Activiteiten/tabid/153/detailid/5811/p/1/Default.aspx
 2. Grasafval voorkomen en verwerken: infosessie in de kantoren van ILVA: dinsdag 4 juni om 20u. Onze tuinen produceren tonnen grasmaaisel. Voor vele tuinbezitters is de opbrengst van de wekelijkse maaibeurt een bron van ongemak. Nochtans kan je grasmaaisel op verschillende manieren in de eigen tuin verwerken. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via [email protected] of 053 85 85 71, ILVA, Industrielaan 18 in Aalst. Meer info https://www.oosterzele.be/Home/Activiteiten/tabid/153/detailid/5745/p/1/Default.aspx
 3. Biotoopstudie Gondebeekvallei Natuurpunt: zaterdag 8 juni Wil je leren hoe je planten en dieren op naam kan brengen, heb je reeds enige voorkennis of ben je al een expert? Het maakt niet uit, iedereen is welkom, jong en oud! Afspraak om 14u30, einde voorzien rond 17u aan de Gondebeek, ingang Neerstraat in Gontrode. Meer info http://www.natuurpuntoosterzele.be/activiteiten/2019-06-08-biotoopstudie-gondebeekvallei/
 4. Groenstand op avondmarkt Sinksenkermis Oosterzele: dinsdag 11 juni, avondmarkt Dorp Oosterzele: je vindt ons met een Groenstand op de avondmarkt van Sinksenkermis in Oosterzele. Iedereen welkom voor een babbel of een "klimaatstraat-bordje"
 5. Bodemverbeteraars, organische meststoffen en substraten: infosessie in de kantoren van ILVA: donderdag 13 juni om 20u.  Geraak jij nog wijs uit de termen potgrond, NPK, meststof, bodemverbeteraar, humus? In deze infosessie gaan we dieper in op de materie. Meteen wordt duidelijk waarom compostgebruik zoveel voordelen biedt, maar ook de andere producten die in de handel verkrijgbaar zijn passeren de revue. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via [email protected] of 053 85 85 71, ILVA, Industrielaan 18 in Aalst. Meer info https://www.oosterzele.be/Home/Activiteiten/tabid/153/detailid/5746/p/1/Default.aspx
 6. Gemeenteraad Oosterzele: donderdag 20 juni om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, Dorp, Oosterzele
 7. Nuttige insecten en hun waardplaats in de tuin: infosessie in de kantoren van ILVA: donderdag 20 juni om 20u.   Niet alle insecten zijn er op uit om je het leven lastig te maken. Sommige helpen je zelfs een handje. Wie zijn ze, waar houden ze zich schuil en hoe lok je ze? Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via [email protected] of 053 85 85 71, ILVA, Industrielaan 18 in Aalst. Meer info https://www.oosterzele.be/Home/Activiteiten/tabid/153/detailid/5747/p/1/Default.aspx
 8. Werkdag Gondebeek Natuurpunt: beheerswerken aan de Gondebeek op zaterdag 29 juni om 9u. Graag een seintje vooraf aan [email protected] of 0477 93 03 25 Meer info http://www.natuurpuntoosterzele.be/activiteiten/2019-06-29-werkdag-gondebeek/
 9. Noteer alvast, Zondag 30 juni, zomerdrink Groen Oosterzele, in je agenda. Verdere info volgt op onze facebook, website,...

 

Tenslotte behaalde Roswitha Gerbosch een mooie persoonlijke score met de verkiezingen, 2359x bedankt !

 

Voorts blijven we van mening dat de kerncentrales moeten sluiten!

Groen Oosterzele

https://www.groenoosterzele.be/

https://www.facebook.com/GroenOosterzele