Nieuwsbrief september-oktober 2019

20 September 2019

Nieuwsbrief  september-oktober 2019

1. Voorwoord.

Als het over milieu gaat wordt er rap al eens gezegd dat dit ‘internationaal’ aangepakt moet worden. Wij als Belgenlandje kunnen niet veel doen, laat staan ons dorp. Vorige week kwam het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA op de gemeenteraad een heel ander verhaal vertellen: voor een plattelandsdorp als Oosterzele nemen de huishoudens de grootste CO2 uitstoot voor hun rekening. Voor dit onderdeel is het dus wel degelijk de gemeente die het heft in handen heeft. Inspirerend, niet?

Jeroen Logghe 

 

2. Geef de VRV-site terug aan de OPEN RUIMTE!

Groen Oosterzele maakt werk van het voornemen om Oosterzele landelijk te houden: geef de VRV-site terug aan de open ruimte!

Op AVS ! Interview met Jeroen .

Tijdens de gemeenteraad, d.d. 20 juni 2019, lichtte de meerderheid mondeling zijn beleidsnota toe. De door de meerderheid voorgestelde bestemming van de VRV site (eigendom van de Vlaamse Gemeenschap) aan de Van Thorenburghlaan, zette Groen aan het dromen, denken en puzzelen.
In de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn behoud en versterking van open ruimte, ontharding en het verhogen van het ruimtelijk rendement belangrijke pijlers. Geïnspireerd door deze visie legde Groen Oosterzele nu een alternatief voorstel voor aan de gemeenteraad van 12 september. De partij wil het gebied van ca. 9 hectare niet zoals voorgesteld ontwikkelen tot een dienstencentrum, maar wel ontharden en teruggeven aan het open ruimtegebied, het ‘open kouterlandschap’.
Voor Groen is dit een logische stap. De ambitie om Oosterzele landelijk te houden werd tijdens de laatste verkiezingscampagne door alle politieke partijen gedeeld. Bovendien heeft de gemeente nog een ‘open ruimteschuld’ te vereffenen (7,7 hectare van de destijds ingenomen 13,77 hectare open ruimte werd niet gecompenseerd).
Groen vraagt dan ook aan het gemeentebestuur om overleg op te starten met het Vlaams Gewest om na te gaan hoe deze site via een RUP kan herbestemd worden tot open ruimte. De partij is ervan overtuigd dat Oosterzele hiermee een ambitieus, vooruitstrevend voorbeeldproject zou realiseren.

 

3. 'Springlevend' een muzikaal theatergebeuren ,Leen Persijn.

In een met humor en ironie doorspekte theatershow "Springlevend", gaat Leen Persijn op zoek naar haar eigen energiebronnen en hoe die aan te boren. Ze weigert categoriek te verzeilen in sleur en gezeur. Met haar energiek enthousiasme balanceert ze tussen geven en krijgen, gebruiken en misbruiken, recupereren en verkwisten van energie, tot in de slaapkamer toe!

Springlevend is bovendien brandend actueel. Leen fileert met gemak fake-news over energietransitie, elektriciteit, kernenergie of alternatievere energiebronnen. Het wordt een verrassende, boeiende, energierijke en toch luchtig ontspannende voorstelling zonder moraliserend te zijn!

Een fijne avond verzekerd voor een jong en iets ouder publiek met deze kersverse theatershow !

Ticket kost 10€, vooraf te bestellen op [email protected] en te vereffenen via overschrijving op BE26 4441 6490 4129

 

4. Agenda.

1. Opening fietspad Kalle – Houtte op zaterdag 21 september: Het gemeentebestuur samen met provinciaal gedeputeerde Riet Gillis (Groen) nodigen ons uit op de opening van het nieuwe fietspad. Om 10u verzamelen we op de speelplaats van GILO Balegem.

2. Werkdag Gondebeek Natuurpunt: beheerswerken aan de Gondebeek op zaterdag 28 september om 9u. Graag een seintje vooraf aan [email protected] of 0477 93 03 25 Meer info http://natuurpuntoosterzele.be/activiteiten/2019-09-28-werkdag-gondebeek/  

3. Stem op de Nobelprei - uitreiking op zondag 29 september: Eva Oosterzele reikt jaarlijks de Nobelprei uit aan aan een Oosterzelenaar of Oosterzeelse organisatie die het voorbije jaar een opmerkelijke veggie bijdrage leverde tot een meer plantaardige, gezonde, milieu- en diervriendelijke samenleving. Dit gaat door om 10.30 uur in het Erfgoedhuis in Moortsele. Stemmen kan tot vrijdagavond 27 september tot 20u via https://gratispoll.be/poll/san43w/  Meer info https://www.oosterzele.be/Home/Activiteiten/tabid/153/detailid/5969/p/1/Default.aspx

4. Wandeling Eetbare planten Natuurpunt op zondag 29 september.  We trekken er samen op uit om te ontdekken welke eetbare wilde planten er groeien in de natuur dicht bij ons. We brengen alles op smaak met een proevertje hier en daar of op het einde van de wandeling.   Afspraak om 14u, einde voorzien rond 17u aan het station van Gontrode. We vragen een vrije bijdrage. Meer info http://natuurpuntoosterzele.be/activiteiten/2019-09-29-wandeling-eetbare-natuur/

5. Repair Café Oosterzele, voor de 10e keer RCO, op zaterdag 5 oktober, van 10u tot 16u, Gilo Oosterzele!

6. Benefiet-S-tocht voor Dwars door Oeganda door Jeroen Logghe en Annelies Sevenant:  op zondag 6 oktober om 13u45 aan de Gemeentelijke Sporthal, Pontstraat Melle. Een eerste (toepasselijke) activiteit: fietsen dwars door onze fietshabitat aan de voet van de Vlaamse Ardennen.  Keuze uit  2 begeleide fietstochten van 77 km of 50 km. Deelnameprijs 15 euro. Inschrijven verplicht. Meer info of inschrijven via [email protected] of [email protected] Zie ook https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2020/jeroen-en-annelies-logghe-sevenant?fbclid=IwAR1j1kVt4R_LUscC8JHdYckiFkcvZeJQaIVXgqQkONmwyYRY90hAPUstlAI

7. Gemeenteraad Oosterzele: donderdag 17 oktober om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, Dorp, Oosterzele

 

Voorts blijven we van mening dat de kerncentrales moeten sluiten!

Groen Oosterzele

https://www.groenoosterzele.be/

https://www.facebook.com/GroenOosterzele