RUP voetbalterrein Moortsele

RUP voetbalterrein Moortsele

Het is niet omdat je het woord ‘participatie’ aan je woorden- en beloftenboek toevoegt, dat je de geest ervan begrepen hebt. Dit is de conclusie die we als oppositiepartij kunnen trekken na de gemeenteraad van woensdag.
Nadat het eerste RUP voor de voetbalterreinen in Moortsele door de Raad van State vernietigd werd (na klachten van buurtbewoners), putte de meerderheid zich uit in het beloven van een participatief proces ten aanzien van de betrokken partijen voor het nieuwe RUP. Maar waar ze compleet aan voorbij ging, is dat er op dit moment een geschonden vertrouwen is bij een deel van de betrokkenen en dat dat dus eerst hersteld moet worden, vooraleer je met je plannen kan doorgaan, of daar nu participatie in zit of niet. Zoniet, riskeer je je eigen draagvlak te hypothekeren en tot de frustrerende vaststelling te komen dat de betrokkenen 'niet willen participeren'...
Dat heeft onze Groene fractie, net als onze collega's van Open VLD, tijdens de gemeenteraad met handen en voeten proberen duidelijk maken. Maar de bevoegde schepenen wilden of konden het spijtig genoeg niet begrijpen.
We betreuren dan ook dat het bestuur onze goede raad in de wind sloeg en toch de principebeslissing doorzette. Niettemin hopen we dat er iets van ons advies doorgesijpeld is en kan er binnenkort met alle betrokkenen op een constructieve manier en zonder taboes nagedacht worden over én leefbaar wonen én een fijn potje voetbal trappen in Moortsele.