Fijnstof. WAT ?

28 September 2018

Fijnstof.  WAT ?

Fijnstof in het landelijk Oosterzele.

Weten is meten…

De gezondheid van de Oosterzelenaren en die van hun kinderen vindt Groen Oosterzele erg belangrijk. Meetacties zoals Curieuzeneuzen werden dan ook massaal ondersteund.
Ondertussen is Groen Oosterzele zelf een fijnstofmeetproject opgestart om de inwoners te informeren. Hierbij wordt dezelfde apparatuur gebruikt als bij de Milieudienst van de stad Gent. Op regelmatige basis worden diverse metingen verricht door Groen-kandidaat Dominiek Declercq en de resultaten hiervan kunnen op de website van Groen Oosterzele geconsulteerd en gevolgd worden.
Helaas moeten wij vaststellen dat de luchtkwaliteit in Oosterzele, net zoals in een groot stuk van Vlaanderen niet goed scoort (uitlopers Kanaalzone, dicht wegennet, E40, N42…). Zo zien we dat in de ochtend- en avondspits de fijnstofmetingen geregeld hoog zijn. Het is op dergelijke momenten dat kinderen zich naar school begeven en volwassenen zich naar het werk verplaatsen, al dan niet te voet of per fiets.
Studies tonen aan dat er in België per jaar 11000 overlijdens zijn door hart- en vaatziekten, kanker, astma,… veroorzaakt door fijn stof. Voor Oosterzele betekent dit 12 tot 14 direct gelinkte overlijdens per jaar (ter vergelijking : het verkeer maakt per jaar 600 dodelijke slachtoffers). Eveneens is aangetoond dat het fijn stof ons drie levensjaren kost.
De gemiddelde fijnstofmetingen in de regio vallen net binnen de gestelde normen (de gemiddelden gaan over 24u en ’s nachts is er beduidend minder verkeer) maar net die piekmomenten waarop we hoog scoren zijn de momenten waarop wij ons massaal in het verkeer bewegen.
Groen Oosterzele is er dan ook van overtuigd dat de aanleg van de N42 met vier rijvakken het fijn stof nog zal doen toenemen. Het aanzuigeffect van meer auto’s naar de carpoolparking/nieuwe N42 en E40 en het rijden aan een snelheid van 90km/u veroorzaakt meer fijn stof. De drempelwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese normen worden nu al vaak overschreden.
Bovendien is de concentratie van fijn stof erg afhankelijk van de wind- en vochtigheidsgraad en wie op enkele kilometers van druk verkeer woont, krijgt ook regelmatig te hoge concentraties. Fijn stof blijft immers niet te plaatse waar het veroorzaakt wordt, stelde men vast, en geraakt tot in de landelijkste delen van Oosterzele.
Tegen de cijfers van het fijn stof valt weinig in te brengen. We moeten ons bewust zijn van de feiten en de gevolgen, en zoeken naar constructieve oplossingen zoals andere energiebronnen en andere mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, autodelen, meer mensen in één wagen, elektrische of hybride wagens). In Nederland worden al fijnstof-absorberende bomen aangeplant die met hun viltig blad daar zeer geschikt voor zijn. Maar dit is slechts een klein hulpmiddel. Over gans Europa zien we de tendens om vooral lokaal met allerlei maatregelen nog meer fijn stof tegen te gaan. Het is de combinatie van grotere maar soms ook kleine maar gevoelige maatregelen op lokaal niveau die het verschil kan maken. Groen Oosterzele wil zich hiervoor engageren, niet alleen door metingen te verrichten maar ook samen met de inwoners en het gemeentebestuur concrete voorstellen uit te werken.

Wie de fijnstofmetingen wil volgen of er meer over te weten wil komen, volg deze webpage van Groen Oosterzele of Facebook.

Of je kan zelf met de interactieve map van aircasting de metingen van Groen Oosterzele raadplegen.

Hoe?

  1. Open link aircasting.org
  2. Selecteer MAPS 
  3. Selecteer Mobile
  4. Vul bij Profile names , Groen oosterzele fijnstof in en submit
  5. In de verschenen linker kolom kan je nu gewenste meetdag aanvinken
  6. Kies voor parameter sensor : Airbeam2-PM10 , PM10 (Fijnstof betreft alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer)

 

Als voorbeeld twee momentopnames fijnstof meting 31 augustus en 3 september te Oosterzele. Beide foto's hebben directe link naar interactieve map.

 

          fijnstof29aug                 fijnstof1sep

 

 

Wens je meer te weten over fijnstof ? Zie website Vlaamse milieumaatschappij/fijnstof.

En wat meet Curieuzeneuzen dan ? Zie Curieuzeneuzen in Oosterzele.