Nieuwsbrief januari 2020

05 Januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

1. Voorwoord

Onze diepe bewondering voor alle vrijwilligers en sympathisanten, die de “Warmste Week” tot een uniek evenement maakten.
Solidariteit en liefdadigheid zijn ontroerend en hartverwarmend, maar hebben ook een schaduwkantje.

Nood aan liefdadigheid blijft een indicator voor het falen van de overheid. Het toont aan dat er tekortkomingen zijn in ons sociale zekerheidsstelsel.
En toch, in de plaats van deze sociale bescherming, die 75 jaar bestaat, verder uit te bouwen en te verfijnen, menen bepaalde partijen dat er middelen moeten onttrokken worden.
Door gunstregimes in stand te houden wordt de financiering ondermijnd. (Bv. grof verdienende profvoetballers betalen slechts een SZ-bijdrage op maximum 2350 euro.)
Dat de gezondheidsuitgaven beheersbaar moeten blijven, kunnen wij volgen; maar dat kan slechts als hypercommerciële farmaceutische bedrijven in hun zucht naar winst worden afgeremd.
Dat zij deontologisch op het verkeerde spoor zitten, bewijst o.a. Novartis door (uit liefdadigheid?) een tombola te organiseren om 100 gratis verpakkingen te schenken aan lotgenootjes van Pia. Het zal je kind maar wezen.
Een ontgoochelde vader noemt het “Win for Life”.
Of voor de ouderen onder ons: komen de barre tijden uit “De Loteling” van Hendrik Conscience terug?

Nu de stoom wat van de ketel is, voel ik mij in een gepaste staat van ‘genade’ om alle mensen van goede wil en de anderen ook, een gezond en content 2020 te wensen.

Simon Van der Heyden

2. Meerjarenbegroting

We start​en met onze conclusie: Groen Oosterzele kon tijdens de laatste gemeenteraad (18 december 2019) het voorgestelde plan niet goedkeuren.

Er zijn veel ambities geuit bij de voorstelling van het bestuursakkoord onder andere in deze domeinen.

 • Landelijkheid
 • Inspanning klimaat - burgemeestersconvenant
  • Bos en groen
  • Mobiliteit
 • Centralisatie diensten inclusief het samenbrengen van Oosterzelenaren
 • Veiligheid
  • Verkeer rond scholen
  • Inbraak
 • Lokale economie en korte keten
 • Jeugd
 • Zorg
 • Inspraak
 • ...

Onze zorg en feedback ten aanzien van het bestuursakkoord was​ al dat het zeer ambitieus ​is en focus ​mist. Dit meerjarenplan neemt deze bezorgdheden niet weg.

Er worden inspanningen gedaan (fietspaden, beperkte bosaanplant), maar ons inziens onvoldoende​ om de beloofde beleidsplannen om te zetten in realiteit.

En toegegeven, het is geen evidente oefening. Veel middelen kruipen in de jaarlijkse exploitatie van diensten. Maar laat​ het nu net d​atgene zijn waarin goede besturen excelleren en het verschil maken. Door het potentieel aan mensen en middelen optimaal te benutten, besparingen door nieuwe evoluties te detecteren​, te durven keuzes maken en middelen vrij te maken (door initiatieven zoals digitaliseren​, denk aan het e-loket, verLEDding openbare verlichting, …​). Door hier slim op in te spelen, bv​. aan de hand van een ZeroBasedBudgeting-oefening​, kunnen besparingen gedetecteerd en de vrijgekomen euro's duurzaam geïnvesteerd worden. Dit soort evoluties vinden we niet terug in het meerjarenplan.

De indicatoren zijn​ echter goed, de autofinancieringsmarges positief, het beschikbaar budgettair resultaat ook. Het Open Ruimte Fonds zorgt ​bovendien voor extra middelen die ingezet kunnen worden om ​bijvoorbeeld het burgemeestersconvenant te realiseren. Of houdt de gemeente nog buffer in voorraad om ​de komende jaren de beloofde initiatieven uit te voeren?

Op onze vragen gaf de meerderheid aan dat er nog geen rekening gehouden is met besparingen en dat vrijgekomen middelen zullen gebruikt worden om enerzijds de persoonsbelastingen te verlagen en anderzijds bijkomende investeringen uit te voeren. We houden de vinger aan de pols!

Wie graag meer in detail het meerjarenplan doorneemt: zie https://www.oosterzele.be/Bestuur/Beleidenwetgeving/Beleidsplan/Beleidsplanlegislatuur.aspx

Ons besluit is dat dit meerjarenplan de beloftes in het bestuursakkoord onvoldoende zal waarmaken en dat het teleurstellend is dat speerpunten zoals landelijkheid ​en het realiseren van het burgemeestersconvenant budgettair niet zijn opgenomen.

Wie nieuwsgierig is naar onze concrete feedback op de verschillende onderdelen van het meerjarenplan, kan hier een samenvatting lezen.

3. Zwaar verkeer verbieden tijdens de spits

In de afgelopen gemeenteraad (18 december 2019) heeft Groen Oosterzele een voorstel gelanceerd om zwaar verkeer uit de spits te weren (lees voorstel). Er is een principeakkoord bereikt dat nu verder moet onderzocht worden op de haalbaarheid. Voorstel is dat we met alle partijen samen op de volgende verkeerscommissie ons hierover buigen om tot een concreet voorstel te komen. Eenvoudig zal het niet zijn​ aangezien het niet enkel gemeente​lijke maar ook gewestwegen betreft. Wie voorstellen heeft mag ze altijd doorsturen naar [email protected]

To ​be​ continued​!

4. Ambachtszone of lokaal bedrijventerrein: als het dan toch moet, graag op deze manier.

Er is in Oosterzele veel te doen omtrent landelijkheid, onze belangrijkste en grootste economische troef. De laatste​ jaren verharden we​ echter sneller dan het Vlaamse gemiddelde of doen we aanzienlijk slechter dan één van de slechtste leerlingen in Europa. 283 m² landelijkheid verdwijnt er per dag (zie betonrapport). Dit terwijl alle partijen toegezegd hebben om hier werk van te maken. Wij houden woord door als Groene oppositiepartij regelmatig voorstellen te doen en RUP’s goed te ke​uren die de landelijkheid vrijwaren (voorstel VRV: https://www.groenoosterzele.be/oosterzele_landelijk_houden , principeakkoord RUP meergezinswoningen​,...).

Een doorn in het oog van deze evolutie is de nieuwe ambachtszone of het lokaal bedrijventerrein dat samen met Solva zal ontwikkeld worden ​(gemeenteraad 18 april 2019). De inname van dit terrein kan niet gecompenseerd worden met de huidige maatregelen. Bovendien is het RUP dat nu goedgekeurd werd achterhaald. Daarom hebben we op de gemeenteraad het voorstel (lees voorstel) gelanceerd om de ambachtszone te ontwikkelen volgens de principes die Solva en Ninove gehanteerd hebben bij het park Doorn Noord (https://doornnoord.be/ons-verhaal)

 • Lokale energieopwekking
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Biodiversiteit
 • Slim delen & samenwerken

Verder zouden we dit willen zien geïntegreerd worden met de bestaande ambachtszone zodat ook dat terrein mee opgewaardeerd wordt. Op deze manier creëren we een meerwaarde voor economie, mens en natuur.

5. Spaghetti-festijn 

Ook dit jaar nodigen wij jullie graag uit op ons traditioneel spaghettifestijn. Wij voorzien de vermaarde klassieke bolognaise alsook de even lekkere vegetarische variant.
De deuren gaan open om 17.30u in het parochiaal centrum Balegem (Poststraat 48). Er is een kinderspeelhoek voorzien en diverse spellen.
De prijs voor de spaghetti bedraagt 14€ per volwassene en 7€ per kind (aperitief inbegrepen).
Er wordt ook een dessertenbuffet voorzien met voor elk wat wils.
Je inschrijving kan best gebeuren voor 10 februari.
Dit kan via overschrijving met vermelding van aantal (Kind/V.) en soort (Bol/Veg) op rekeningnr : BE26 4441 6490 4129  of via mail naar [email protected]  .De betaling kan dan ter plaatse geregeld worden.
Wij kijken er naar uit.

Op een fijne en smakelijke ontmoeting!

6. Agenda

1. Gemeenteraad Oosterzele: donderdag 23 januari om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, Dorp, Oosterzele.

2. Nieuwjaarsdrink Natuurpunt: zaterdag 1 februari vanaf 17u. Met veel plezier nodigen ze alle leden en sympathisanten uit op hun nieuwjaardrink.  De ideale gelegenheid om kennis te maken met de mensen, hun realisaties van de voorbije jaren en hun plannen voor de toekomst. Je krijgt een drankje en een hapje, een korte (ludieke) presentatie van wat ze zoal doen en nog gaan doen en tijd voor een  gezellige babbel. Voor de kleinsten is er aangepast vermaak. Welkom in Praatcafé GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele.

Stuur een mailtje naar [email protected]

 

Voorts blijven we van mening dat de kerncentrales al lang moesten gesloten zijn.

Groen Oosterzele

https://www.groenoosterzele.be/

https://www.facebook.com/GroenOosterzele